ابزار سایت

استفاده_از_برند_نمانام_شخصی

به منظور تغییر نام و برند و شخصی‌سازی شبکه اجتماعی، کافی است تا تمامی متن‌ها و عکس‌های استفاده شده را در پوسته خود تغییر دهید. برخی از عناصر هستند که تغییر در آن‌ها فقط در سطح کد قابل انجام است.

استفاده_از_برند_نمانام_شخصی.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45