ابزار سایت

اعضا

فصل 8- اعضا

در این صفحه کاربر می‌تواند اعضای سامانه را مشاهده کند و یا در بین آن‌ها عضو خاصی را جستجو نماید. بخش «اعضا» شامل زبانه‌های زیر است که هرکدام در همین بخش توضیح داده شده‌اند:

  • جدیدترین‌ها
  • برجسته
  • حاضرین
  • جستجو

شکل 1: صفحه «اعضا» و زبانه «جدیدترین‌ها»

کاربر می‌تواند در این صفحه آخرین افرادی که عضو سامانه شده‌اند را مشاهده نماید. همچنین زمان آخرین فعالیت کاربران را همراه با «جنسیت» و «سن کاربر» نمایش می‌دهد و با کلیک بر روی هر کاربر می‌توان صفحه کاربر مورد نظر را مشاهده کرد.

شکل 2: صفحه نمایش اعضای جدید

8-1- زبانه برجسته

در زبانه «برجسته» (شکل 3) افرادی که مدیر سامانه به عنوان کاربر ویژه انتخاب می‌کند، نمایش داده می‌شوند. لازم به ذکر است که فقط مدیر سامانه امکان برجسته کردن کاربر عادی را دارد.

شکل 3: نحوه برجسته کردن کاربر عادی توسط مدیر

8-2- حاضرین

در این بخش کاربر می‌تواند افراد حاضر در سامانه را مشاهده نماید و همچنین با کلیک بر روی کاربر مورد نظر وارد صفحه «نمایه» کاربر شود.

شکل 4: افراد حاضر در سامانه

8-3- جستجو

در زبانه «جستجو» این امکان برای کاربر فراهم شده است که بتواند میان تمامی کاربران سامانه شخص مورد نظر خود را به دو صورت یکی بر اساس نام و دیگری بر اساس اطلاعات‌پایه جستجو نماید. در کادر شماره 1 در شکل 5 همان‌طور که مشاهده می‌شود بخش «جستجو» بر اساس اطلاعات‌پایه را نشان می‌دهد. در این صفحه می‌توان کاربر مورد نظر را بر اساس یکی از خصیصه‌های جنسیت و یا نوع علایق به موسیقی و یا کتاب جستجو کرد و همچنین همان‌طور که در کادر شماره 2 نشان داده شده است کاربر می‌تواند شخص مورد نظر خود را از طریق اسم واقعی در سامانه جستجو کند.

شکل 5: نحوه انجام جستجو بر اساس نام و اطلاعات‌پایه

8-4- فرایند دوست شدن

زمانی که در بخش «اعضا» کاربر قصد دارد با کاربر دیگری دوست شود با کلیک بر روی آن کاربر وارد صفحه «نمایه» او می‌شود.

شکل 6: فرایند دوست شدن، دنبال‌کردن و ارسال پیام خصوصی

در صفحه «نمایه»، همان‌طور که در شکل 6 مشاهده می‌شود برای فرایند دوست شدن سه گزینه زیر وجود دارد:

  • ارسال پیام خصوصی: با کلیک بر روی این گزینه می‌توان برای کاربر مورد نظر پیامی را با تعیین موضوع نوشت.
  • افزودن به دوستان: با کلیک بر روی این گزینه می‌توان برای کاربر مورد نظر درخواست دوستی ارسال نمود و این درخواست دوستی مطابق شکل 7 در قسمت نوارابزار کاربر مورد نظر نمایش داده می‌شود.

شکل 7: نمایش درخواست دوستی در نوارابزار

با کلیک بر روی این گزینه درخواست دوستی مطابق شکل 8 نمایش داده می‌شود و کاربر مورد نظر با کلیک کردن بر روی «تأیید» می‌تواند با این درخواست موافقت کند و با کاربر فرستنده درخواست دوست شود، با کلیک بر روی «نادیده گرفتن» می‌توان درخواست دوستی را رد کرد.

شکل 8: تأیید کردن درخواست دوستی

  • پاک کردن از دوستان: کاربر با استفاده از این گزینه می‌تواند کاربر مورد نظر خود را که با او دوست بوده را از لیست دوستان خود حذف نماید. باید به این نکته توجه داشت که کاربر حذف‌شده امکان ارسال پیام و یا درخواست مجدد دوستی را دارد.
  • دنبال کردن: کاربر با کلیک بر روی این گزینه در صفحه «نمایه» یک کاربر دیگر امکان مشاهده مطالب او در قسمت داشبورد خود دارد. یک کاربر امکان اینکه با فردی دوست نباشد اما بخواهد مطالب او را پیگیری کند (و در داشبورد نمایش داده شود) را دارد. به عنوان مثال کاربر می‌تواند با رفتن به صفحه «نمایه» یک بازیگر مشهور و کلیک بر روی گزینه «دنبال کردن» مطالبی که آن فرد در صفحه خود قرار می‌دهد را در قسمت داشبورد مشاهده نماید. اگر این گزینه را غیرفعال کند امکان دوست شدن با او را دارد، اما مطالب کاربر مورد نظر را در داشبورد خود مشاهده نمی‌کند.

8-5- مسدود کردن

در صفحه «نمایه» یک کاربر مطابق شکل 8 گزینه‌ای با نام «مسدود کردن» وجود دارد. اگر کاربری این گزینه را برای کاربری که جزو دوستان او است فعال نماید، هم از لیست دوستان وی حذف می‌شود و هم امکان ارسال پیام و درخواست مجدد دوستی را از کاربر مورد نظر می‌گیرد.

شکل 9: تصویر از مسدود کردن کاربر

برای رفع انسداد کاربری که قبلاً مسدود شده کافی است مطابق شکل 10 بر روی گزینه «رفع انسداد کاربر» کلیک نماید. با این کار اجازه ارسال پیام و یا درخواست دوستی دوباره برای کاربر مسدود شده داده می‌شود.

شکل 10: رفع انسداد کاربری

اعضا.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45