ابزار سایت

اعلان_ها

فصل 16- اعلان‌ها

بخش «اعلان‌ها» بر روی نوارابزار قرار دارد که گزارشی مختصر از انجام کارهایی مثل ارسال پیام در یک انجمن و یا گذاشتن نظر بر روی تصاویر، ویدیو و یا تمامی اتفاقاتی که در قسمت‌های مختلف توسط کاربران دیگر انجام شده را نمایش می‌دهد.

شکل 1: اعلان‌ها

با کلیک بر روی علامت اعلان صفحه‌ای مطابق شکل 2 نمایش داده می‌شود که در آن اعلان‌های سامانه را کاربر می‌تواند مشاهده نماید و با کلیک بر روی هر اعلان، کاربر وارد صفحه مربوط به همان اعلان می‌شود برای مثال کاربر با کلیک بر روی اعلان یک تصویر وارد صفحه «تصاویر» و بخش تصویر مذکور می‌شود.

شکل 2: گزارشی از اعلان‌های سامانه

اعلان_ها.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45