ابزار سایت

اعلان_های_رایانامه

فصل 18- اعلان‌های رایانامه

بخش «اعلان‌های رایانامه» این امکان را به کاربران می‏دهد تا بتوانند تنظیمات مربوط به ارسال پیغام‌های اطلاع‌رسانی سامانه را انجام دهد. کاربر می‌تواند با کلیک بر روی تصویر کاربری خود مطابق شکل 1 و انتخاب گزینه «اعلان‌های رایانامه» وارد صفحه «اعلان‌ها» شود.

شکل 1: مراحل ورود به صفحه اعلان‌ها

در این صفحه کاربر با فعال‌کردن هرکدام از گزینه‌ها امکان تنظیم اعلان‌های رایانامه‌ای برای بخش‌های مختلف سامانه که در ادامه توضیح داده‌شده را دارد:

 • صفحه اصلی: با فعال‌کردن این گزینه هر فردی که در صفحه «نمایه کاربر» نظر بدهد از طریق رایانامه به او اعلام می‌شود.
 • تازه‌های موتوشاب: با فعال‌کردن هرکدام از وضعیت‌های «کسی بر روی وضعیت من نظر داده است»، «کسی وضعیت من را می‌پسندد» و «کسی بر روی دیوار من چیزی نوشت» اعلان رخ دادن آن وضعیت از طریق رایانامه به کاربر اطلاع داده می‌شود.
 • پیام‌ها: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال اعلان وضعیت‌های «کسی برای من پیام خصوصی جدید ارسال می‌کند» و «کسی برای من گپ جدید ارسال می‌کند» از طریق رایانامه برای اطلاع پیدا کردن کاربر می‌شود.
 • انجمن: اگر کاربر این گزینه را فعال نماید زمانی که فردی یک پاسخ در موضوع انجمن نوشت از طریق رایانامه اطلاع داده می‌شود.
 • گروه‌ها: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال رایانامه جهت اعلان وضعیت‌های «کسی بر روی دیوار گروهی که در آن شرکت دارم نظر داده است» و «کسی من را به گروهی دعوت می‌کند» به کاربر می‌شود.
 • تصویر: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال رایانامه به کاربر درصورتی‌که کسی بر روی تصویر او نظر داده باشد، می‌شود.
 • ویدیو: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال رایانامه به کاربر درصورتی‌که کسی بر روی ویدیو او نظر داده باشد، می‌شود.
 • دوستان: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال رایانامه زمانی که کسی برای کاربر درخواست دوستی داده باشد و یا درخواست دوستی او را تائید کرده باشد، می‌شود.
 • تغییر گذرواژه: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال رایانامه جهت اطلاع کاربر از تغییر گذرواژه می‌شود.
 • رخداد: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال رایانامه زمانی که شخصی کاربر را به یک رخداد دعوت نماید و یا یک نفر بر دیوارهای رخداد پست ارسال نماید، می‌شود.
 • شرایط: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال پیام جهت اطلاع از تغییرات در شرایط استفاده از خدمات و سیاست حریم خصوصی می‌شود.
 • اخبار: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال رایانامه زمانی که شخصی بر روی نوشته یک کاربر در بخش «اخبار» نظر بگذارد، می‌شود.
 • بلاگ‌ها: فعال‌کردن این گزینه باعث ارسال رایانامه زمانی که شخصی بر روی نوشته یک کاربر در بخش «بلاگ‌ها» نظر بگذارد، می‌شود.

کاربر امکان تنظیم زمان‌بندی ارسال رایانامه در سه حالت «بلافاصله»، «خودکار پس از زمانی که کاربر دو روز وارد سامانه نشود» و «هرگز» را دارد. کاربر برای ذخیره‌کردن تنظیمات اعلان‌ها باید بر روی گزینه ذخیره که در شکل 2 نشان داده شده کلیک نماید.

شکل 2: تنظیمات مربوط به ارسال اعلان‌ها

اعلان_های_رایانامه.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45