ابزار سایت

افزونه_ارائه_دهنده_خدمت_به_نرم_افزار_تلفن_همراه

فصل 42- افزونه ارائه دهنده خدمت به نرم‌افزار تلفن همراه

42-1- مقدمه

این افزونه با هدف خدمت‌رسانی به برنامه تلفن همراه موتوشاب بوجود آمده است.

42-2- شرح افزونه

امکانات زیر برای کاربرانی که از برنامه تلفن همراه موتوشاب استفاده می‌کنند، از طریق این افزونه فراهم شده است:

  • امکان ارسال اعلان به دستگاه تلفن همراه
  • ارسال تمامی موارد منو به برنامه تلفن همراه
  • ارسال تمامی موارد زبان‌های موجود به برنامه تلفن همراه
  • ارسال تمامی اطلاعات کاربر فعلی شبکه اجتماعی
  • نمایش منوی کاربری به صورت بومی

همچنین امکانات زیر برای مدیران سامانه از طریق این افزونه فراهم شده است:

  • مدیریت نسخه‌های برنامه تلفن همراه (اندروید و iOS)
  • مدیریت نمایش دریافت برنامه موبایل

هر یک از امکانات ذکر شده در بالا در ادامه شرح داده شده‌اند.

42-2-1- ارسال اعلان به دستگاه تلفن همراه

افزونه پشتیبانی از نرم‌افزار تلفن همراه از کتابخانه FCM به منظور دریافت اطلاعات دستگاه تلفن همراه کاربر و ارسال اعلان به دستگاه از طریق کد دریافت شده، استفاده می‌کند. کاربر مدیر با ایجاد پروژه در وب‌گاه FCM ، کلید مرتبط با پروژه ساخته شده را دریافت کرده و درون تنظیمات فراهم شده در بخش تنظیمات این افزونه وارد می‌کند. برای تمامی کاربرانی که از برنامه تلفن همراه استفاده می‌کنند، با باز کردن برنامه در تلفن همراه، یک کد اختصاصی از FCM برای کاربر ایجاد شده و درون کوکی مرورگر کاربر قرار می‌گیرد. موتوشاب با بررسی کوکی کاربر، اطلاعات کد ایجاد شده توسط FCM را درون جداول پایگاه داده ذخیره کرده و در زمانی‌که اعلانی برای کاربر ایجاد شود، از طریق کد ذخیره شده، برای دستگاه تلفن همراه کاربر نیز آن را ایجاد خواهد کرد.

شکل 1 نشان دهنده تنظیمات درون افزونه ارائه دهنده خدمت به نرم‌افزار موبایل است. این تنظیمات شامل کلید پروژه ایجاد شده در وب‌گاه FCM، نشانی اینترنتی پروژه FCM به منظور ارسال اعلان و میزان تعداد برنامه‌های فعال ممکن هر کاربر است. تمامی اعلان‌های مورد نیاز جهت ارسال به دستگاه‌های تلفن همراه کاربر، از طریق کلید پروژه FCM امکان‌پذیر است.

شکل 1: تنظیمات افزونه ارائه دهنده خدمت به نرم‌افزار موبایل

42-2-2- ارسال تمامی موارد منو به برنامه تلفن همراه

افزونه پشتیبانی از نرم‌افزار تلفن همراه با دریافت اطلاعات کوکی کاربر، تمامی موارد منو که قابل نمایش به کاربر هستند، را برای درخواست‌کننده اطلاعات ارسال خواهد کرد. این کار از طریق بستر ارائه دهنده خدمات صورت گرفته و هدف از آن، نمایش تمامی موارد درون منو به صورت بومی در برنامه تلفن همراه کاربر است. تمامی اطلاعات کوکی کاربر توسط برنامه تلفن همراه کاربر برای سرور میزبان ارسال شده و توسط این افزونه بررسی می‌شود و اطلاعات تمامی موارد منو برای درخواست‌کننده اطلاعات ارسال خواهد شد.

42-2-3- ارسال تمامی موارد زبان‌های موجود به برنامه تلفن همراه

افزونه پشتیبانی از نرم‌افزار تلفن همراه با دریافت اطلاعات کوکی کاربر، فهرست زبان‌های موجود موتوشاب را برای درخواست‌کننده اطلاعات ارسال خواهد کرد. این کار از طریق بستر ارائه دهنده خدمات صورت گرفته و هدف از آن، نمایش فهرست زبان‌های موتوشاب به صورت بومی در برنامه تلفن همراه کاربر است. تمامی اطلاعات کوکی کاربر توسط برنامه تلفن همراه کاربر برای موتوشاب ارسال شده و توسط این افزونه بررسی می‌شود و فهرست زبان‌های موجود سامانه برای درخواست‌کننده اطلاعات ارسال خواهد شد.

42-2-4- ارسال تمامی اطلاعات کاربر فعلی شبکه اجتماعی

افزونه پشتیبانی از نرم‌افزار تلفن همراه با دریافت اطلاعات کوکی کاربر، آن‌ها را برای درخواست‌کننده اطلاعات ارسال خواهد کرد. در این روند، کاربر مهمان فاقد اطلاعات نبوده و مواردی نظیر نام کاربری، رایانامه، نشانی اینترنتی نمایه و آواتار به دست درخواست‌کننده اطلاعات خواهد رسید. این کار از طریق بستر ارائه دهنده خدمات صورت گرفته و هدف از این طریق، نمایش اطلاعات کاربر فعلی موتوشاب به صورت بومی در برنامه تلفن همراه کاربر است. تمامی اطلاعات کوکی کاربر توسط برنامه تلفن همراه کاربر برای موتوشاب ارسال شده و توسط این افزونه بررسی می‌شود و اطلاعات کاربر فعلی موتوشاب برای درخواست‌کننده اطلاعات ارسال خواهد شد.

42-2-5- نمایش منوی کاربری به صورت بومی

منوی کاربری که در نسخه تلفن همراه نمایش داده می‌شود، شامل امکاناتی نظیر مشاهده اعلان‌ها، مشاهده گفت‌وگوها و امکان خروج از موتوشاب است. منوی کاربری از طریق آیکونی مطابق شکل 2 بالای واسط کاربری قابل دسترس کاربران قرار گرفته است. در برنامه تلفن همراه، منوی کاربری و منوی اصلی سامانه به صورت بومی به کاربران نمایش داده شده است و آیکون‌های موجود در نسخه برنامه تلفن همراه توسط این افزونه از بین رفته‌اند.

. شکل 2: آیکون منو

42-2-6- نماش دریافت برنامه موبایل

با فعال کردن نمایش دریافت برنامه موبایل توسط مدیر، دکمه‌های دانلود برنامه موبایل به فوتر سامانه افزوده می‌شوند و این امکان برای کاربران فراهم می‌شود که آخرین نسخه‌های منتشر شده را دریافت کند. دریافت برنامه موبایل در قسمت فوتر سامانه از طریق لینک‌هایی که در شکل 3 دیده می‌شوند، قابل دسترس است.

. شکل 3: دریافت برنامه موبایل

42-3- قابلیت‌های مدیریتی

42-3-1- تنظیمات اتصال به FCM

همان‌گونه که در شکل 4 نشان داده شده، تنظیمات درون افزونه ارائه دهنده خدمت به نرم‌افزار موبایل در بخش مدیریت افزونه‌ها در دسترس است. این تنظیمات شامل کلید پروژه ایجاد شده در وب‌گاه FCM، نشانی اینترنتی پروژه FCM به منظور ارسال اعلان و میزان تعداد برنامه‌های فعال ممکن هر کاربر است. تمامی اعلان‌های مورد نیاز جهت ارسال به دستگاه‌های تلفن همراه کاربر، از طریق کلید پروژه FCM امکان‌پذیر است.

. شکل 4: تنظیمات افزونه ارائه دهنده خدمت به نرم‌افزار موبایل

42-3-2- انتشار نسخه جدید

شکل 5 تنظیمات مربوط به انتشار نسخه جدید را نشان می‌دهد، در این قسمت مدیر با مشخص کردن نوع انتشار (اندروید یا iOS)، عنوان نسخه، نسخه ساخت (شماره نسخه) و نشانی اینترنتی دریافت فایل نسخه موردنظر، نسخه جدید را منتشر می‌کند.

. شکل 5: انتشار نسخه جدید

42-3-3- مدیریت نسخه‌های منتشر شده

افزونه پشتیبانی از نرم‌افزار تلفن همراه امکان افزودن نسخه جدید برنامه اندروید یا iOS و حذف یا منسوخ کردن نسخه‌های منتشر شده را برای مدیران سامانه فراهم می‌کند.

شکل 6 و شکل 7 مدیریت نسخه‌های منتشر شده اندروید و iOS را نشان می‌دهند، در این قسمت‌ها مدیر می‌تواند تمام نسخه‌های منتشر شده را ببیند، یک نسخه را حذف و نسخه‌های قدیمی را منسوخ کند.

برای حذف نسخه کافی است از لینک «حذف» و برای منسوخ کردن نسخه از لینک «منسوخ شدن نسخه» استفاده کرد.

. شکل 6: نسخه‌های اندروید

. شکل 7: نسخه‌های iOS

42-3-4- مدیریت نسخه‌های منتشر شده

در شکل 8 تنظیمات مربوط به مدیریت نمایش دریافت برنامه موبایل را نشان داده شده است. مدیر سامانه برای فعال کردن نمایش دریافت برنامه کافی است گزینه «فعال‌سازی دکمه‌های دریافت در بخش فوتر» را فعال کند. در قسمت «کد HTML لینک‌های مرتبط» هم می‌توان نحوه نمایش دریافت را با کد HTML مشخص نمود و تغییر داد. به صورت پیش‌فرض در این قسمت یک کد نمونه HTML قرار داده شده است. مدیر می‌تواند با درج کد مناسب دکمه‌ دانلود با استفاده از لینک‌های خارجی را به قسمت فوتر سامانه اضافه کند.

. شکل 8: نمایش دریافت برنامه موبایل

افزونه_ارائه_دهنده_خدمت_به_نرم_افزار_تلفن_همراه.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45