ابزار سایت

افزونه_اسکرول_پیشرفته

فصل 22- افزونه «اسکرول پیشرفته»

22-1- مقدمه

افزونه «اسکرول پیشرفته» گزینه‌ای را فراهم می‌کند که امر بالابردن صفحات با ارتفاع زیاد را تسهیل می‌کند. همچنین این افزونه از اسکرول ناگهانی به المان‌های داخل صفحه جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود تا همواره حرکت اسکرول داخل صفحات سامانه نرم و ملایم باشد.

22-2- شرح افزونه

با نصب این افزونه توسط مدیر سامانه، زمانی که کاربر وارد صفحاتی می‌شود که ارتفاع زیادی دارند با کشیدن اسکرول به سمت پایین دکمه‌ای به شکل در پایین صفحه ظاهر می‌شود. با کلیک بر روی این دکمه کاربر می‌تواند به ابتدای صفحه بازگردد.

شکل 1: ظاهر شدن دکمه اسکرول به سمت بالا در صفحات با ارتفاع زیاد

ظاهر شدن دکمه اسکرول به سمت بالا در صفحات با ارتفاع زیاد مدیر سامانه با ورود به تنظیمات مدیریتی افزونه «اسکرول پیشرفته» (شکل 2)، امکان تعیین پارامترهای زیر را برای دکمه اسکرول دارد:

  • میزان کاهش سرعت: میزان سرعت بالا یا پایین رفتن اسکرول
  • انتخاب نوع کاهش سرعت: انتخاب یکی از موارد موجود در لیست انواع کاهش‌های سرعت، برای مثال اگر کاربر گزینه «linear» را انتخاب نماید اسکرول با سرعت ثابتی حرکت خواهد نمود
  • تاخیر در هنگام شروع: میزان تاخیر پس از کلیک بر روی یک گزینه در هنگام شروع
  • تاخیر در هنگام ایستادن: میزان تاخیر در هنگام ایستادن اسکرول
  • پایین: میزان فاصله دکمه از پایین صفحه
  • راست: میزان فاصله دکمه از سمت راست صفحه (فقط برای یکی از گزینه‌های چپ و یا راست می‌توان مقدار تعیین نمود)
  • چپ: میزان فاصله دکمه از سمت چپ صفحه (فقط برای یکی از گزینه‌های چپ و یا راست می‌توان مقدار تعیین نمود)
  • مشاهده مدیریت: مدیر سامانه با استفاده از این گزینه امکان فعال‌کردن و یا غیر‌فعال‌کردن «اسکرول پیشرفته» را در صفحه خود دارد.

شکل 2: صفحه تنظیمات مدیریتی مربوط به تعیین مقدار برای خصیصه‌های «اسکرول پیشرفته»

افزونه_اسکرول_پیشرفته.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45