ابزار سایت

افزونه_اشاره_کردن_به_نام_های_کاربری

فصل 55- افزونه اشاره کردن به نام‌های کاربری

55-1- مقدمه

افزونه « اشاره کردن به نام‌های کاربری» امکان جستجوی نام‌های کاربری و اشاره کردن به نام کاربری دیگر کاربران در یک نوشته را فراهم می‌کند. همچنین با اشاره شدن به نام کاربری یک کاربر، اعلان مناسبی به فرد مورد نظر نشان داده می‌شود.

55-2- شرح افزونه

با استفاده از این افزونه، کاربران شبکه اجتماعی می‌توانند با وارد نمودن کاراکتر @ و نوشتن چند حرف اول یک نام کاربری، به جستجوی دوستان خود پرداخته و فهرستی از دوستان خود را مشاهده کنند. کاربر شبکه اجتماعی با این قابلیت می‌تواند با انتشار نوشته حاوی نام کاربری، توجه کاربر دیگری را به نوشته خود جلب کند.

شکل 1: ظاهر افزونه اشاره‌کردن به نام‌های کاربری

با انتشار نوشته حاوی نام کاربری دیگر کاربران، اعلان مناسب به فرد اشاره‌شده فرستاده می‌شود.

شکل 2: اعلان ارسالی پس از اشاره‌کردن به نام‌ یک کاربر

همچنین در هنگام نمایش نوشته‌ها و نظرات، اشاره‌های ایجادشده به صفحه کاربر مورد نظر متصل می‌شود.

شکل 3: اتصال به صفحه کابر

55-3- قابلیت‌های مدیریتی

مدیریت سامانه می‌تواند از طریق بخش تنظیمات افزونه، حداکثر تعداد نام‌های کاربری نمایش داده‌شده در هنگام جستجوی نام کاربری را مشخص کند.

شکل 4: تنظیمات افزونه

افزونه_اشاره_کردن_به_نام_های_کاربری.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45