ابزار سایت

افزونه_اطلاع_رسان_مدیریت

فصل32- افزونه اطلاع‌رسان مدیریت

32-1-مقدمه

هدف از ایجاد این افزونه، امکان اطلاع‌رسانی به مدیریت سامانه در ارتباط با رویدادهایی نظیر ثبت‌نام کاربران، ایجاد موضوع در انجمن، ایجاد نظر در اخبار است.

32-2- شرح افزونه

شکل 1: تنظیمات افزونه اطلاع‌رسان مدیریت

شکل 1 تصویری از مدیریت افزونه اطلاع‌رسانی پیشرفته برای مدیریت را نشان می‌دهد. یک فیلد و سه گزینه انتخابی در صفحه شکل 1 مشاهده می‌شوند که کارکرد آن‌ها به شرح زیر است:

1-ارسال به: در این فیلد رایانشانی که رایانامه‌های اطلاع‌رسانی به آن ارسال می‌شود را اخذ می‌کند. همان‌طور که در کنار نام این فیلد نوشته‌شده است، در صورت خالی گذاشتن این فیلد، از فیلد رایانامه وب‌گاه برای ارسال رایانامه‌های اطلاع‌رسانی استفاده می‌شود که در قسمت تنظیمات عمومی سامانه قرار دارد و در شکل 2 قابل‌مشاهده است. همچنین اگر این فیلد در صفحه قابل مشاهده در شکل 1 مقداردهی شود، رایانامه‌های اطلاع‌رسانی فقط برای این رایانشانی ارسال می‌شوند و رایانامه به رایانشانی وب‌گاه در تنظیمات عمومی ارسال نخواهد شد.

شکل 2: تنظیمات افزونه اطلاع‌رسان مدیریت

2-اطلاع‌رسانی بعد از ایجاد نظر در خبر: پس از ایجاد یک نظر برای خبر توسط کاربران، یک رایانامه اطلاع‌رسانی به مدیریت سامانه فرستاده خواهد شد.

3-اطلاع‌رسانی در هنگام ایجاد موضوع و ایجاد نظر در انجمن: در هنگام ایجاد موضوع یا نظر در یک انجمن، یک رایانامه اطلاع‌رسانی به مدیریت سامانه فرستاده خواهد شد.

4-اطلاع‌رسانی بعد از عضویت: پس از عضویت هر کاربر در سامانه، یک رایانامه اطلاع‌رسانی به مدیریت سامانه فرستاده خواهد شد.

افزونه_اطلاع_رسان_مدیریت.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45