ابزار سایت

افزونه_امن_سازی_پیوندهای_فایل

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_امن_سازی_پیوندهای_فایل [2018/02/18 12:27]
admin
افزونه_امن_سازی_پیوندهای_فایل [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 30: خط 30:
 Domain/​secure/​files/​x Domain/​secure/​files/​x
  
-نشانی اینترنتی مذکور هیچ اطلاعات در مورد فضای فیزیکی ذخیره شده فایل به کاربران نمایش نداده و مقدار x پس از گذشت دو روز از بین رفته و با رندر شدن ​صفحه مجدد ایجاد می‌شود.+نشانی اینترنتی مذکور هیچ اطلاعات در مورد فضای فیزیکی ذخیره شده فایل به کاربران نمایش نداده و مقدار x پس از گذشت دو روز از بین رفته و با بارگذاری صفحه مجددا ایجاد می‌شود.
  
افزونه_امن_سازی_پیوندهای_فایل.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45