ابزار سایت

افزونه_انجمن

فصل 21- افزونه «انجمن»

21-1- مقدمه

صفحه انجمن فضایی متشکل از تعدادی بخش است که هر بخش را یک انجمن می‌نامند. در هر انجمن امکان مطرح کردن موضوعات مختلف و بحث حول آن‌ها وجود دارد، در یک انجمن، کاربر با انتخاب موضوع مورد نظر می‌تواند به تبادل‌نظر، بحث و گفتگو و یا پرسش و پاسخ با دیگران حول آن موضوع بپردازد.

21-2- شرح افزونه

شکل 1 نمایی از صفحه «انجمن» را نمایش می‌دهد که شامل انجمن‌های ساخته‌شده، تعداد موضوعات در هر انجمن، تعداد پاسخ‌ها در هر انجمن و همچنین نام کاربری که آخرین پاسخ را داده است.

شکل 1: نمایش صفحه «انجمن»

لازم به ذکر است که امکان ساخت انجمن، فقط برای مدیر سامانه و یا ناظم‌های تعیین‌شده برای بخش «انجمن» وجود دارد. با کلیک بر روی هر انجمن کاربر می‌تواند فهرست گفتگوهای موجود در هر انجمن، تعداد پاسخ‌ها به هر موضوع و تعداد بازدیدکنندگان از هر موضوع را مشاهده کند.

شکل 2: صفحه گفتگوهای موجود در هر انجمن

در بخش «انجمن» مطابق شکل 2 کاربر می‌تواند با کلیک بر روی «موضوع جدید» و تکمیل کردن اطلاعات خواسته‌شده مطابق شکل 3 یک موضوع جدید در انجمن ایجاد نماید.

شکل 3: صفحه «ایجاد انجمن»

با کلیک بر روی هر گفتگو کاربر می‌تواند مطابق شکل 4 وارد صفحه گفتگوهای دیگران در رابطه با آن موضوع شده و پاسخ‌های خود در رابطه با موضوع را در کادر «درج پاسخ» بنویسد. اگر در گفتگوی کاربران تخلفی صورت گرفته باشد با کلیک بر روی «گزارش تخلف» می‌توان آن را جهت بررسی به مدیر سامانه اعلام کرد.

شکل 4: صفحه پرسش و پاسخ

کاربر سازنده موضوع در انجمن مطابق شکل 5 امکان حذف موضوع از انجمن را دارد.

شکل 5: امکان حذف موضوع توسط سازنده موضوع

21-2-1- جست‌وجو در انجمن

در بخش انجمن گزینه‌ای برای جست‌وجوی انجمن وجود دارد تا کاربر بتواند انجمن مورد نظر خود را جست‌وجو کرده و به آن دسترسی داشته باشد، همان‌طور که در شکل 6 مشاهده می‌شود، گزینه‌های «جداسازی با نام کاربری» و «جست‌وجوی پیشرفته» برای یافتن انجمن مورد نظر وجود دارد.

شکل 6: جست‌وجو انجمن‌ها

با کلیک بر روی «جداسازی با نام کاربری» می‌توان بر اساس نام کاربری که سازنده انجمن است جست‌وجو کرد و با کلیک بر روی گزینه «جست‌وجوی پیشرفته» کاربر وارد صفحه‌ای مطابق با شکل 7 می‌شود.

شکل 7: جست‌وجوی پیشرفته

کاربر با تکمیل اطلاعات خواسته‌شده برای جست‌وجوی پیشرفته می‌تواند انجمن مورد نظر خود را پیدا کند.

21-3- قابلیت‌های مدیریتی

مدیریت سامانه با وارد شدن به یک موضوع مطاابق شکل 8 در انجمن امکان حذف موضوع، جابجایی موضوع به سایر انجمن‌ها، مهم کردن موضوع و بستن موضوع را دارد.

شکل 8: قابلیت‌های مدیریتی در موضوعات انجمن

در بخش تنظیمات افزونه «انجمن» (شکل 9) مدیر سامانه با فعال کردن گزینه «فعال‌سازی پیوست اسناد» امکان ارسال یک سند همراه با نوشته در انجمن را برای کاربران فراهم می‌کند.

شکل 9: قابلیت مدیریت در افزونه «انجمن»

افزونه_انجمن.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45