ابزار سایت

افزونه_انجمن_پلاس

فصل 46- افزونه انجمن پلاس

46-1- مقدمه

هدف از این افزونه، اضافه‌کردن دسته‌های آخرین موضوعات و پربازدیدترین موضوعات به ابزارک انجمن در صفحه اصلی سامانه است.

46-2- شرح افزونه

پس از نصب افزونه مطابق شکل 1 به دسته‌بندی‌های موجود برای موضوعات انجمن، دسته‌بندی پربازدیدترین موضوعات و دسته‌بندی آخرین موضوعات افزوده می‌شود. با انتخاب دسته‌بندی پربازدیدترین موضوعات، آن موضوعاتی که کاربران بیشتر از سایر موضوعات از آن دیدن کرده‌اند نمایش داده می‌شوند و همچنین با انتخاب دسته‌بندی آخرین موضوعات، جدیدترین موضوعات ایجاد شده به کاربر نمایش داده می‌شود

شکل 1: افزونه انجمن پلاس

46-3- قابلیتهای مدیریتی

در بخش «مدیریت افزونه‌ها» با ورود به تنظیمات افزونه «انجمن پلاس» مطابق شکل 2 مدیر سامانه این امکان را دارد تا در نسخه تلفن همراه دکمه انجمن در گروه را پنهان کند.

setting.jpg شکل 2: بخش تنظیمات افزونه انجمن پلاس

نتیجه قبل و بعد از پنهان سازی دکمه انجمن در نسخه موبایل گروه را می‌توانید در شکل 3 و شکل 4 مشاهده کنید

دکمه انجمن در گروه شکل 3

نتیجه پنهان سازی دکمه انجمن در گروه شکل 4

افزونه_انجمن_پلاس.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45