ابزار سایت

افزونه_انجمن_پلاس

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_انجمن_پلاس [2018/05/31 22:07]
admin [46-3- قابلیتهای مدیریتی]
افزونه_انجمن_پلاس [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 13: خط 13:
 <​imgcaption setting1|بخش تنظیمات افزونه انجمن پلاس>​{{ :​pasted:​setting.jpg}}</​imgcaption>​ <​imgcaption setting1|بخش تنظیمات افزونه انجمن پلاس>​{{ :​pasted:​setting.jpg}}</​imgcaption>​
  
-نتیجه قبل و بعد از پنهان سازی دکمه انجمن در نسخه موبایل گروه را می‌توانید در شکل3 ​و شکل 4 مشاهده کنید.+نتیجه قبل و بعد از پنهان سازی دکمه انجمن در نسخه موبایل گروه را می‌توانید در <imgref enable> ​و <imgref disable> ​مشاهده کنید
  
-<​imgcaption disable|>​{{ :​disable.jpg?​300 |نتیجه پنهان سازی دکمه انجمن در گروه}}</​imgcaption>​+<​imgcaption enable|>​{{ :​enable.jpg?​500 |دکمه انجمن در گروه}}</​imgcaption>​ 
 + 
 +<​imgcaption disable|>​{{ :​disable.jpg?​500 |نتیجه پنهان سازی دکمه انجمن در گروه}}</​imgcaption>​
افزونه_انجمن_پلاس.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45