ابزار سایت

افزونه_ایجاد_موارد

فصل 13- افزونه «شرایط»

13-1- مقدمه

هدف از این افزونه، ایجاد صفحات موارد سیاست حریم خصوصی، شرایط خدمات و سؤالات متداول در موتوشاب و همچنین امکان مدیریت محتوای این صفحات و نسخه‌های آن‌ها است. همچنین این افزونه امکان ایجاد دو صفحه پیش‌فرض را فراهم می‌کند که مدیر سامانه می‌تواند برای موارد موردنظر خود، آن‌ها را شخصی‌سازی کند.

13-2- شرح افزونه

افزونه « شرایط » قابلیت‌های زیر را فراهم می‌کند:

  • ایجاد صفحات موارد سیاست حریم خصوصی، شرایط خدمات و سؤالات متداول و ایجاد امکان دسترسی به آن‌ها از طریق منوهای سامانه
  • امکان ایجاد و شخصی‌سازی دو صفحه پیش‌فرض برای موارد موردنظر مدیران
  • امکان ایجاد، حذف و ویرایش گزاره‌های دلخواه در سه بخش سیاست حریم خصوصی، شرایط خدمات و سؤالات متداول
  • امکان ایجاد دو بخش دلخواه علاوه بر بخش‌های پیش‌فرض با نام و موارد دلخواه در بخش مدیریت
  • امکان ایجاد نسخه‌‏های زمانی مختلف در هر بخش به‌صورت جداگانه
  • امکان حذف نسخه‌‏های ایجادشده در هر بخش
  • امکان استفاده از این افزونه در فرم ثبت‏‌نام برای نمایش به کاربران و ملزم کردن کاربران به موافقت با موارد ذکر‌شده
  • امکان نمایش و یا عدم نمایش هر بخش (صفحه) به کاربران
  • امکان فعال یا غیرفعال کردن هر مورد در هر صفحه
  • امکان ایجاد اعلان و ارسال رایانامه به کاربران در هنگام ایجاد نسخه در خصوص تغییرات رخ‌داده در شرایط و سیاست‌های حریم خصوص

این افزونه دارای پنج بخش برای نمایش گزاره‌ها است. سه بخش اصلی از بین آن‌‏ها (سیاست حریم خصوصی، شرایط خدمات و سؤالات متداول) به‌صورت پیش‌فرض ایجادشده‌اند و دو بخش دیگر برای سایر کاربرد‏ها به وجود آمده‌اند که مدیر سامانه می‌‏تواند نام و موارد دلخواه خود را در آن‌‏ها وارد کرده و به کاربران نمایش دهد. به‌عنوان‌مثال در یک شبکه اجتماعی فوتبال دوستان،‌ مدیر می‌تواند یکی از این بخش‌ها را به بیان قوانین فدراسیون فوتبال اختصاص دهد. عنوان این بخش‌ها پیش‌فرض1 و پیش‌فرض2 هستند که مدیر سامانه با مراجعه به بخش ترجمه‌ها قادر به تغییر این عناوین به موارد مناسب است. در هرکدام از این بخش‏‌ها مدیر می‌‏تواند با استفاده از فرمی که در شکل 1 نمایش داده‌شده است، یک گزاره به بخش اضافه کند.

شکل 1: اضافه کردن یک گزاره به بخش

همان‌طور که در شکل 2 مشاهده می‌شود، گزاره‌های بخش «شرایط خدمات» که توسط مدیر ایجاد شده‌اند، در این بخش وجود دارند. علاوه بر نمایش نسخه کنونی این بخش، کاربران با استفاده از لینک «نمایش نسخه‏‌ها» می‌توانند تمامی نسخه‏‌هایی که برای این بخش، توسط مدیر ایجادشده‌اند را ببینند.

شکل 2: نمایش صفحه شرایط خدمات به کاربران

در فرم درج یک گزاره به بخش، کاربر مدیر می‏تواند مواردی مانند سرآیند، شرح، فعال یا غیرفعال بودن گزاره، اطلاع‌رسانی به‌صورت اعلان در هنگام ایجاد نسخه و اطلاع‌رسانی به‌صورت رایانامه در هنگام ایجاد نسخه را مشخص کند.

فیلد عنوان اختیاری بوده و مدیر می‏تواند فقط برای مواردی که قرار است همراه با عنوان به کاربران نمایش داده شوند، عنوان را قرار دهد و مواردی که دارای عنوان نیستند، فقط توضیحات آن‌‏ها در سمت کاربر نمایش داده خواهند شد.

شکل 3 دو نسخه متفاوت از یک بخش را نشان می‏دهد که در آن کاربر می‏تواند با مشاهده هر دو نسخه، تفاوت این دو نسخه را مشاهده کند. این امر در اطلاع رسانی تغییرات اعمال شده در شرایط خدمات در طول زمان به کاربر بسیار مفید است.

شکل 3: نمایش مقایسه نسخه انتخاب‌شده توسط کاربر با نسخه کنونی

نسخه‏‌های ایجاد‌شده برای بخش شرایط خدمات را می‌توان در شکل 4 مشاهده کرد. مطابق شکل نسخه‌‏‏ها دارای برچسب زمانی هستند و تاریخ ایجاد آن‌ها درج شده است. همچنین سامانه امکان مشاهده نسخه‌های مختلف در کنار همدیگر و مقایسه آن‌ها را فراهم می‌کند.

شکل 4: نمایش نسخه‏‌های متفاوت از بخش سؤالات متداول به کاربران

موارد اضافه‌شده توسط مدیر، در بخش مدیریت افزونه به او نمایش داده می‌‏شود و او قادر است موارد اضافه‌شده را حذف، ویرایش، فعال و یا غیرفعال کند. شکل 5 موارد اضافه‌شده توسط مدیر در بخش مدیریت را نمایش می‏دهد. دو آیکون اعلان و رایانامه در کنار هر مورد قابل ‌مشاهده است.

شکل 5: موارد اضافه‌شده توسط مدیر در بخش مدیریت

کاربر با استفاده از گزینه «ویرایش» کنار هر مورد می‏تواند آن را ویرایش کند. صفحه ویرایش یک مورد در شکل 6 نمایش داده شده است.

شکل 6: صفحه ویرایش یک مورد در بخش مدیریت

به ازای هر بخش به‌صورت جداگانه برای مدیر امکان ایجاد یا حذف نسخه برای بخش و همچنین فعال/غیرفعال کردن بخش از دید کاربران فراهم شده است.

13-2-1- ایجاد یا حذف نسخه برای یک بخش

شکل 7 گزینه «انتشار نسخه جدید» و همچنین نسخه‏‌های تولیدشده برای بخش شرایط خدمات را نشان می‌‏دهد. نسخه جدیدی که مدیر می‏‌سازد شامل گزاره‌های فعال آن بخش است. مدیر می‏‌تواند مواردی که نباید در این نسخه از بخش قرار گیرند را حذف و یا آن‏‌ها را برای استفاده در نسخه‌‏های بعدی غیرفعال کند. موارد غیرفعال شده در نسخه‌‏ای که قرار است ایجاد شود قرار نگرفته، ولی مدیر می‌‏تواند آن‏‌ها را مشاهده کند و یا از آن‏‌ها در نسخه‏‌های بعدی استفاده کند.

13-2-2- فعال/غیرفعال کردن بخش از دید کاربران

مدیر می‌‏تواند یک بخش را برای نمایش کاربران فعال یا غیرفعال کند. با غیرفعال‌کردن یک بخش، آن بخش دیگر به کاربران نمایش داده نمی‌‏شود. دو بخش شرایط خدمات و سیاست حریم خصوصی به‌صورت پیش‌‏فرض برای کاربران فعال هستند و مدیر می‏‌تواند دیگر بخش‌‏ها را برای نمایش به کاربران، فعال و برای عدم نمایش به آن‌‏ها، غیرفعال کند.

شکل 7: تنظیمات بخش شرایط خدمات

13-2-3- استفاده از این افزونه در فرم ثبت‌‏نام

مدیر در صفحه مدیریت این افزونه می‌‏تواند وجود و یا عدم وجود فیلد موافقت با شرایط که به عنوان یک فیلد در هنگام ثبت‌‏نام به کاربران نمایش داده می‏‌شود را مشخص کند. با فعال بودن این گزینه، کاربران باید در هنگام ثبت‌‏نام موافقت خود را در خصوص موارد ذکرشده در تمامی بخش‌‏های تولید‌شده توسط مدیر اعلام کنند. شکل 8 نشان‏‌دهنده گزینه «فعال/غیرفعال کردن» این افزونه در بخش ثبت‌‏نام است. همچنین در این شکل توضیحاتی در مورد نحوه کارکرد این افزونه به مدیر ارائه شده است.

شکل 8: نمایش اطلاعات افزونه و امکان فعال/غیرفعال کردن افزونه در فرم ثبت‌‏نام

کاربران در هنگام ثبت‌‏نام، فرمی شامل فیلدهای اولیه را پر کرده و بعد از اعتبارسنجی از طریق رایانامه، عضو شبکه اجتماعی می‌‏شوند. اگر مدیر در بخش مدیریت این افزونه، فیلد «موافقت با شرایط» در فرم ثبت‌‏نام را فعال کرده باشد، یک فیلد به فیلدهای دیگر ثبت‌‏نام اضافه شده و کاربران ملزم به اعلام موافقت با شرایط هستند. شکل 9 نشان‏‌دهنده فیلد اضافه‌شده در فرم ثبت‏‌نام است که کاربران موظف به خواندن موارد و اعلام موافقت با آن‏‌ها هستند.

شکل 9: نمایش فیلد ضروری موافقت با موارد شرایط خدمات

13-2-4- ارسال رایانامه و اعلان بعد از تغییر در هنگام ایجاد نسخه

در هنگام ایجاد نسخه جدید، گزاره‌هایی که نسبت به نسخه قبلی تغییر کرده‏‌اند و یا اضافه شده‌‏اند، مشخص شده است. به ازای هر گزاره به‌ صورت جداگانه با داشتن شرایط لازم برای ارسال اعلان یا رایانامه (گزینه‏‌هایی که مدیر به ازای هر گزاره در خصوص ارسال اعلان و یا رایانامه مشخص کرده است) به کاربران، اطلاع‌رسانی می‏‌شود.

افزونه_ایجاد_موارد.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45