ابزار سایت

افزونه_ایجاد_موارد

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_ایجاد_موارد [2017/08/26 11:11]
admin
افزونه_ایجاد_موارد [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 31: خط 31:
 فیلد عنوان اختیاری بوده و مدیر می‏تواند فقط برای مواردی که قرار است همراه با عنوان به کاربران نمایش داده شوند، عنوان را قرار دهد و مواردی که دارای عنوان نیستند، فقط توضیحات آن‌‏ها در سمت کاربر نمایش داده خواهند شد. فیلد عنوان اختیاری بوده و مدیر می‏تواند فقط برای مواردی که قرار است همراه با عنوان به کاربران نمایش داده شوند، عنوان را قرار دهد و مواردی که دارای عنوان نیستند، فقط توضیحات آن‌‏ها در سمت کاربر نمایش داده خواهند شد.
  
-<imgcaption ​20160905-114349|نمایش ​صفحه شرایط خدمات به کاربران>{{ :​pasted:​20160905-114349.png }}</​imgcaption>​+<imgref ​20160905-114723> دو نسخه ​متفاوت ​از یک بخش را نشان می‏دهد که در آن کاربر می‏تواند با مشاهده هر دو نسخه، تفاوت این دو نسخه را مشاهده کند. این امر در اطلاع رسانی تغییرات اعمال شده در شرایط خدمات ​در طول زمان ​به کاربر ​بسیار مفید است.
  
-<imgref ​20160905-114349> گزاره‌های بخش «شرایط خدمات» که توسط مدیر ایجاد شده را نمایش می‌دهد. علاوه بر نمایش نسخه کنونی این بخش، کاربران با استفاده از لینک «نمایش ​نسخه‏‌ها» می‏توانند تمامی نسخه‏‌هایی که برای این بخش، توسط مدیر ایجاد شده است را مشاهده کنند. <imgref 20160905-114507>​ نسخه‏‌های ایجاد‌شده ​برای بخش شرایط خدمات را نشان داده. همان‌طور که از شکل پیداست،  نسخه‌‏‏ها دارای برچسب زمانی هستند. همچنین ​کاربران با استفاده از تاریخ درج‌شده در کنار هر نسخه، می‏توانند تاریخ نسخه مورد نظر را مشاهده کند. برای مقایسه نسخه‏‌های ایجادشده ​با نسخه کنونی، کاربر قادر است نسخه مورد نظر را انتخاب کرده و آن را با نسخه کنونی در کنار هم مشاهده کند.+<imgcaption ​20160905-114723|نمایش مقایسه نسخه انتخاب‌شده توسط کاربر با نسخه کنونی>{{ :​pasted:​20160905-114723.png }}</​imgcaption>​
  
-<​imgcaption 20160905-114507|نمایش نسخه‏های متفاوت از بخش شرایط خدمات به کاربران>{{ :​pasted:​20160905-114507.png }}</​imgcaption>​+ نسخه‏‌های ایجاد‌شده برای بخش شرایط خدمات را می‌توان در <imgref 20170826-163420>​ مشاهده کرد. مطابق شکل ​نسخه‌‏‏ها دارای برچسب زمانی هستند ​و تاریخ ایجاد آن‌ها درج ​شده است. همچنین سامانه امکان مشاهده نسخه‌های مختلف ​در کنار همدیگر و مقایسه آن‌ها را فراهم می‌کند.
  
-<imgref 20160905-114723> دو نسخه ​متفاوت از یک بخش را نشان میدهد که در آن کاربر می‏تواند با مشاهده هر دو نسخه، ​تفاوت این دو نسخه را مشاهده کند. این امر در اطلاع رسانی ​تغییرات اعمال شده در شرایط خدمات در طول زمان ​به کاربر ​بسیار مفید است.+<imgcaption 20170826-163420|نمایش نسخههای متفاوت از بخش سؤالات ​متداول به کاربران>{{ :​pasted:​20170826-163420.png }}</​imgcaption>​
  
-<​imgcaption 20160905-114723|نمایش مقایسه نسخه انتخاب‌شده توسط کاربر با نسخه کنونی>​{{ :​pasted:​20160905-114723.png }}</​imgcaption>​ 
  
-موارد اضافه‌شده توسط مدیر، در بخش مدیریت افزونه به او نمایش داده می‏شود و او قادر است موارد اضافه‌شده را حذف، ویرایش، فعال و یا غیرفعال کند. <imgref 20160905-114831>​ موارد اضافه‌شده توسط مدیر در بخش مدیریت را نمایش می‏دهد. دو آیکون اعلان و رایانامه در کنار هر مورد قابل ‌مشاهده است.+موارد اضافه‌شده توسط مدیر، در بخش مدیریت افزونه به او نمایش داده می‏شود و او قادر است موارد اضافه‌شده را حذف، ویرایش، فعال و یا غیرفعال کند. <imgref 20160905-114831>​ موارد اضافه‌شده توسط مدیر در بخش مدیریت را نمایش می‏دهد. دو آیکون اعلان و رایانامه در کنار هر مورد قابل ‌مشاهده است.
  
 <​imgcaption 20160905-114831|موارد اضافه‌شده توسط مدیر در بخش مدیریت>​{{ :​pasted:​20160905-114831.png }}</​imgcaption>​ <​imgcaption 20160905-114831|موارد اضافه‌شده توسط مدیر در بخش مدیریت>​{{ :​pasted:​20160905-114831.png }}</​imgcaption>​
افزونه_ایجاد_موارد.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45