ابزار سایت

افزونه_بارگیری_آنی_مطالب

فصل 56- افزونه بارگیری آنی مطالب

56-1- مقدمه

افزونه «بارگیری آنی مطالب» امکان دریافت مطالب جدید بخش تازه‌ها را بدون نیاز به دوباره‌سازی صفحه فراهم می‌کند. در نتیجه مطالب جدیدتر با سرعت بیشتر و حجم کمتری دریافت شده و در بالای صفحه نمایش داده می‌شوند.

56-2- شرح افزونه

با استفاده از این افزونه، با رخ دادن فعالیت‌های جدید در تازه‌ها، پیغامی حاوی تعداد فعالیت‌های جدید به کاربر فعلی حاضر در صفحه داده می‌شود و در صورت کلیک کاربر بر روی این پیغام، فعالیت‌های جدید به ابتدای تازه‌ها اضافه شده و تغییرات به کاربر نمایش داده می‌شوند. همچنین نوشته‌های تغییریافته یا جدید با شکل ظاهری متفاوتی برای ظاهر می‌شوند تا تغییرات جدید واضح‌تر دیده شود.

شکل 1: نمای افزونه بارگیری آنی مطالب

این قابلیت‌ها در بخش تلفن همراه پیاده‌سازی شده است.

شکل 2: نمای افزونه بارگیری آنی مطالب در نسخه موبایل

افزونه_بارگیری_آنی_مطالب.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45