ابزار سایت

افزونه_تاریخ_تولد_کاربران

فصل 28- افزونه «تاریخ تولد کاربران»

28-1- مقدمه

افزونه «تاریخ تولد کاربران» فهرستی از تاریخ‌های پیش‌رو تولد کاربران است که به صورت ابزارک درون «صفحه اصلی» نمایش داده می‌شود.

28-2- شرح افزونه

افزونه «تاریخ تولد» در صفحه «داشبورد» به صورت ابزارک نمایش داده می‌شود که تولد دوستان کاربر را از زمان فعلی الی شش روز آینده اطلاع می‌دهد (شکل 1).

شکل 1: ابزارک نمایش «روزهای تولد پیش‌رو»

این افزونه همچنین در صفحه «نمایه کاربر» به صورت ابزارکی با نام «روز تولد من» نمایش داده می‌شود که کاربران دیگر با ورود به صفحه نمایه می‌توانند آن را مشاهده نمایند (شکل 2).

شکل 2: ابزارک «روز تولد من» در صفحه نمایه

افزونه_تاریخ_تولد_کاربران.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45