ابزار سایت

افزونه_تاریخ_شمسی

فصل 9- افزونه «تاریخ شمسی»

9-1- مقدمه

با استفاده از این افزونه تمامی تاریخ‌های سامانه به صورت شمسی نمایش داده خواهند شد. همچنین در تمامی ورودی‌های تاریخ در سامانه (فرم ثبت‌نام، فرم ثبت رویداد و غیره) اطلاعات به صورت شمسی اخذ می‌شود. بدین منظور فیلد‌های تاریخ در کل سامانه، تاریخ را به صورت شمسی می‌گیرند.

9-2- شرح افزونه

شکل 1 یک نوشته را نشان می‌دهد که در تاریخ 13 مرداد ایجاد شده است و تاریخ برحسب تنظیماتی که مدیر سامانه به ‌صورت شمسی و یا میلادی انجام داده است در پایین پست نوشته شده است.

شکل 1: استفاده از افزونه تاریخ در یک پست

یکی از بخش‌هایی که افزونه «تاریخ شمسی» عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد بخش «رخداد» است. همان‌طور که در شکل 2 مشاهده می‌شود در هنگام ایجاد رخداد از افزونه «تاریخ شمسی» استفاده شده است که با استفاده از آن کاربر امکان مشخص نمودن شروع و پایان یک رخداد را دارد.

شکل 2: استفاده از افزونه تقویم در بخش ایجاد رخداد

9-3- قابلیت‌های مدیریتی

مدیر سامانه با وارد شدن به بخش «مدیریت افزونه‌ها» و انتخاب گزینه «تنظیمات تاریخ شمسی» وارد صفحه مطابق با شکل 3 شده و در این بخش امکان تعیین نحوه نمایش تاریخ به صورت شمسی و یا میلادی به کاربران را دارد. در نتیجه حتی پس از نصب این افزونه هنوز امکان مشاهده وبگاه به صورت میلادی (علاوه بر شمسی) نیز وجود دارد.

شکل 3: بخش تنظیمات تاریخ شمسی در مدیریت افزونه‌ها

افزونه_تاریخ_شمسی.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45