ابزار سایت

افزونه_تازه_ها

فصل 24- افزونه «تازه‌ها»

24-1- مقدمه

«تازه‌ها» یکی از افزونه‌های اصلی موتوشاب محسوب شده و شامل ابزارکی برای ایجاد نوشته و نمایش نوشته‌ها و فعالیت‌های کاربران است. همچنین قابلیت‌ ثبت نظر و پسندکردن نوشته‌ها و فعالیت‌ها نیز توسط این افزونه فراهم شده است. این ابزارک در سه صفحه «نمایه»، «داشبورد» و «صفحه اصلی» قابل مشاهده است. نکته بسیار مهم آن‌که به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود هنگام استفاده از این افزونه، افزونه «حریم خصوصی» غیرفعال باشد؛ چراکه این افزونه به تنهایی فاقد قابلیت‌های لازم به جهت کنترل سطح دسترسی بر روی نوشته و تصویر است.

24-2- شرح افزونه

افزونه «تازه‌ها» شامل نوشته‌ها و فعالیت‌هایی است که توسط کاربران دیگر به اشتراک گذاشته ‌شده و کاربر امکان نوشتن نظرات بر روی مطالب به اشتراک گذاشته را دارد. افزونه «تازه‌ها» در صورت غیرفعال بودن افزونه «حریم خصوصی» کارکردی مغایر با الزامات حریم خصوصی را خواهد داشت. در نتیجه در این بخش به شرح قابلیت‌های این افزونه با فرض آن‌که افزونه «حریم خصوصی» همراه با آن نصب شده باشد، پرداخته شده است. این افزونه باعث ایجاد یک ابزارک «تازه‌ها» در سه بخش «نمایه»، «صفحه اصلی» و «داشبورد» خواهد شد؛ اما رفتار این ابزارک در هر کدام از این صفحات با یک‌دیگر متفاوت است که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است.

24-2-1- تازه‌ها در صفحه «نمایه»

در صفحه «نمایه» و در بخش «تازه‌ها»، جعبه متنی مطابق شکل 1 با عنوان «چه خبر؟» وجود دارد. کاربر می‌تواند یادداشت و تصویر مورد نظر خود را به اشتراک گذاشته و همچنین حق دسترسی آن را به صورت زیر انتخاب کند:

 • همه: همه کاربرانی که عضو سامانه هستند بتوانند آن مطلب را مشاهده نمایند.
 • فقط خودم: با انتخاب این گزینه فقط خود کاربر می‌تواند مطلب را ببیند.
 • دوستان من: فقط دوستان کاربر می‌توانند مطلب را ببینند.

هر کاربر مطالبی که خودش به اشتراک گذاشته و یا دیگران بر روی نمایه‌ او ایجاد کرده است را می‌تواند مشاهده کند. همچنین تعداد کسانی که مطلب را پسندیده‌ و یا بر روی مطلب نظری گذاشته‌اند و همین‌طور تاریخ قرار دادن مطلب قابل مشاهده است.

شکل 1: مطلب به اشتراک گذاشته‌شده در تازه‌ها

با کلیک کردن بر روی گزینه دسترسی که در کنار تاریخ مطلب قرار دارد، صفحه حق دسترسی مطلب برای کاربر نمایش داده می‌شود و می‌توان آن را تغییر داد. شایان ذکر است که این عمل فقط توسط صاحب نمایه قابل انجام است. حتی اگر شخصی دیگر در صفحه کاربر مطلبی را به اشتراک بگذارد، قابلیت تغییر سطح دسترسی برای آن شخص مهیا نبوده و فقط صاحب نمایه امکان ویرایش سطح دسترسی را خواهد داشت.

در بخش تازه‌ها مطالبی که خود کاربر به اشتراک گذاشته و یا دیگران بر روی نمایه‌ او ایجاد کرده‌اند را با ساختاری مطابق شکل 2 می‌توان مشاهده کرد. این ساختار به دو صورت زیر اتفاق می‌افتد:

 • کاربر «ب» قصد مشاهده پست‌های داخل نمایه کاربر «الف» را دارد: در این حالت یکی از سطح‌های دسترسی‌ زیر برای پستی که کاربر «ب» قصد مشاهده آن را دارد تعریف شده است:
  • فقط خود: در این سطح از دسترسی «ب» امکان مشاهده نوشته‌های «الف» را ندارد.
  • همه: در این سطح دسترسی اگر «ب» دوست «الف» نباشد، امکان مشاهده نوشته‌ها را زمانی دارد که سطح دسترسی «همه» تعریف شده باشد. در این صورت او می‌تواند نوشته‌های خود در صفحه «الف» را مشاهده کند، حال اگر «ب» دوست الف باشد، امکان مشاهده نوشته‌هایی که سطح دسترسی آن «همه» یا «دوستان» است را داشته و می‌تواند نوشته‌های خود در صفحه «الف» را مشاهده نماید.
  • دوستان: اگر «ب» دوست «الف» نباشد، امکان مشاهده پست‌های «الف» را ندارد. در مقابل اگر «ب» دوست «الف» باشد، امکان مشاهده نوشته‌هایی که سطح دسترسی آن‌ها همه و یا دوستان است را داشته و می‌تواند نوشته‌های «الف» را در صفحه او مشاهده نماید.
 • کاربر ب قصد نوشتن در نمایه کاربر الف را دارد: در این حالت یکی از سطح دسترسی‌های زیر برای نوشتن در نمایه کاربر «الف» (که کاربر «ب» قصد نوشتن در آن را دارد) تعریف شده است:
  • فقط خود: «ب» امکان نوشتن در نمایه «الف» را ندارد.
  • همه: «ب» امکان نوشتن در نمایه «الف» را دارد.
  • دوستان: اگر «ب» دوست «الف» باشد، امکان نوشتن در نمایه «الف» را دارد و در غیر این صورت این امکان وجود ندارد.

شکل 2: ساختار کارکرد «تازه‌ها» در صفحه نمایه در صورت نصب افزونه «حریم خصوصی»

24-2-2- تازه‌ها در «داشبورد»

در بالای قسمت تازه‌ها همان‌طور که در شکل 3 مشخص شده می‌توان به اشتراک‌گذاری مطالب پرداخت. همچنین با استفاده از گزینه کاربر می‌تواند تصویر به مطلب الصاق کند. با استفاده از گزینه حق دسترسی کاربر می‌تواند میزان دسترسی افراد دیگر به مطلب خود را تعیین نماید.

شکل 3: اشتراک‌گذاری مطلب

در این بخش تصاویر، ویدیوها، موضوعات مطرح‌شده در انجمن‌ها و مطالب به اشتراک گذاشته‌شده‌ای که کاربر آن را پسندیده، بر روی آن نظر داده، خود کاربر به اشتراک گذاشته و یا حق دسترسی مشاهده آن را دارد قابل مشاهده است. به طور کلی موارد زیر در این بخش برای کاربر قابل مشاهده است:

 • نوشته‌های کاربر، دوستان او و کسانی که کاربر دنبال می‌کند. در واقع کاربر فقط نوشته‌هایی را مشاهده می‌کند که اجازه مشاهده آن‌ها را دارد.
 • فعالیت‌های کاربر، دوستان او و کسانی که کاربر دنبال می‌کند. در واقع کاربر فقط فعالیت‌هایی را مشاهده می‌کند که اجازه مشاهده آن‌ها را دارد.

همان‌طور که در شکل ## مشاهده می‌شود در زیر هر مطلب اگر بر روی شکل کلیک شود به این معنا است که کاربر مطلب به اشتراک گذاشته‌شده را می‌پسندد و با کلیک بر روی می‌تواند نظر خود را در مورد مطلب بنویسد.

اگر کاربر بخواهد مطلبی که خود در سامانه قرار داده را پاک نماید، با کلیک بر روی ، گزینه «پاک کردن نوشته» را انتخاب کرده و مطلب را حذف می‌کند و اگر مطلب توسط کاربر دیگری گذاشته شده باشد می‌تواند بر روی «گزارش تخلف» کلیک کند و آن تخلف را به مدیر سامانه جهت بررسی گزارش دهد.

شکل 4: نمایش مطلب به اشتراک گذاشته‌شده در قسمت تازه‌ها

24-2-3- تازه‌ها در «صفحه اصلی»

بخش «تازه‌ها» در «صفحه اصلی» شامل نوشته‏ها و فعالیت‏‌هایی است که دارای سطح دسترسی عمومی هستند. این در حالی است که بخش‌ «تازه‌ها» در صفحه «داشبورد» شامل نوشته‌‏ها و فعالیت‌‏های کاربر به همراه دوستان او است.

شکل 5: پیوند صفحه اصلی در قسمت نوارابزار

24-3- قابلیت‌های مدیریتی

مدیر سامانه با ورود به بخش تنظیمات افزونه «تازه‌ها» با دو زبانه «تنظیمات» و «مطالب» مواجه می‌شود ( شکل 6). زبانه «تنظیمات» شامل موارد زیر است:

 • فعال‌سازی فیلد «چه خبر» در صفحه اصلی: مدیر سامانه با فعال‌کردن این گزینه امکان نوشتن مطلب جدید داخل فیلد «چه خبر» را در قسمت تازه‌ها در «صفحه اصلی» به کاربر می‌دهد. به دلایل حریم خصوصی این گزینه پس از نصب افزونه «موارد امنیتی ضروری» غیرفعال شده و غیرقابل فعال‌سازی است.
 • پسندیدن را فعال کن: با فعال‌کردن این گزینه اجازه پسندیدن مطالب در بخش «تازه‌ها» به کاربر داده می‌شود.
 • حالت گسترده به صورت پیش‌فرض برای پسندیدن و نظرات: با فعال‌کردن این گزینه کاربر امکان مشاهده چند نظر در زیر مطلب را دارد.
 • * اجازه برای نظر دادن را فعال کن: با فعال‌کردن این گزینه کاربر امکان نوشتن نظر بر روی مطالب به اشتراک گذاشته‌شده را خواهد داشت.
 • تعداد نظرات پیش‌فرض برای نمایش: تعداد نظرات نمایش داده‌شده بر روی مطلب به اشتراک گذاشته‌شده توسط این گزینه مشخص می‌شود.

شکل 6: زبانه «تنظیمات» مربوط به افزونه «تازه‌ها»

مدیر سامانه با استفاده از تنظیمات مربوط به زبانه «مطالب» می‌تواند با فعال کردن هر بخش مشخص نماید که چه نوع مطلبی یا فعالیت‌هایی در بخش تازه‌ها نمایش داده شود (شکل 7). به عنوان مثال با غیرفعال کردن گزینه «ویرایش نمایه کاربر»، پس از آن‌که کاربر اطلاعات نمایه خود را ویرایش کند دیگر فعالیتی برای اطلاع‌رسانی ویرایش نمایه ساخته نشده و دیگران از این مطلب با خبر نخواهند شد.

شکل 7: زبانه «مطالب» در تنظیمات مربوط به افزونه «تازه‌ها»

افزونه_تازه_ها.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45