ابزار سایت

افزونه_تازه_ها_پلاس

فصل 58- افزونه تازه‌ها پلاس

58-1- مقدمه

هدف این افزونه، افزودن قابلیت افزودن فایل پیوست برای بخش ارسال مطالب جدید مربوط به افزونه تازه‌ها در نسخه رومیزی و همچنین در نسخه تلفن همراه است.

58-2- شرح افزونه

پس از نصب افزونه تازه‌ها پلاس، کاربر می‌تواند مانند شکل 1 با کلیک بر روی قسمت مشخص شده، فایل‌های مورد نظر خود را برای انتشار در بخش ارسال مطلب افزونه تازه‌ها انتخاب کند.

شکل 1: افزودن فایل در افزونه تازه‌ها

پس از انتخاب فایل‌های مورد نظر در صورتی که فایل انتخاب شده تصویر یا ویدیو باشد کاربر می‌تواند حالت نمایش آن را مانند شکل 2 به صورت پیش‌نمایش یا نمایش به صورت فایل تنظیم کند.

شکل 2: انتخاب حالت پیش‌نمایش برای تصاویر یا ویدیو

تصویر مطلب نهایی پس از ارسال در شکل 3 نمایش داده‌شده است.

شکل 3: مطلب ارسال‌شده به همراه فایل‌های پیوستی

افزونه_تازه_ها_پلاس.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45