ابزار سایت

افزونه_تصویر

فصل 18- افزونه «تصویر»

18-1- مقدمه

هدف از این افزونه فراهم کردن امکاناتی برای به اشتراک‌گذاری تصاویر و یا مشاهده تصاویر به اشتراک گذاشته‌شده توسط کاربران دیگر است.

18-2- شرح افزونه

کاربر با انتخاب گزینه «تصویر» از نوارابزار که درشکل 1 قابل مشاهده است وارد صفحه «تصویر» می‌شود. در این بخش می‌توان تصاویر به اشتراک گذاشته‌شده توسط کاربران شبکه را مشاهده کرد، بخش تصویر شامل زبانه‌های زیر است:

  • ساختن آلبوم
  • بارگذاری تصاویر
  • جست‌وجو
  • تصاویر من

در ادامه هرکدام از بخش‌های فوق شرح داده شده است.

18-2-1- ساختن آلبوم

هر آلبوم شامل یک یا چند عکس بوده و در حقیقت برای دسته‌بندی تصاویر بر اساس موضوع و یا سلایق شخصی است. در موتوشاب هر عکس حتما می‌بایست متعلق به یک آلبوم باشد.

شکل 1: مرور تصاویر

کاربر با کلیک بر روی گزینه «ساختن آلبوم» در صفحه «تصویر» با پنجره‌ای مطابق شکل 2 مواجه می‌شود. در این صفحه کاربر می‌تواند نام آلبوم مورد نظر و همچنین توضیحات در مورد تصویر را وارد نماید و سپس با کلیک بر روی گزینه «افزودن تصویر»، تصاویر مورد نظر خود را در آلبومی که ساخته بارگذاری نماید.

شکل 2: افزودن تصویر

18-2-2- بارگذاری تصاویر

در صفحه اصلی افزونه «تصاویر» با انتخاب زبانه «بارگذاری»، صفحه‌ای مطابق شکل 3 برای کاربر نمایش داده می‌شود. در این صفحه کاربر می‌تواند تصاویر مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس آلبومی را که می‌خواهد تصاویر را در آن قرار دهد انتخاب نماید. با کلیک کردن بر روی گزینه «ثبت» تصاویر بارگذاری می‌شوند. نکته مهم آن‌که انتخاب و یا ساخت آلبوم برای بارگذاری تصاویر توسط کاربر اجباری است.

پس از بارگذاری تصویر، با توجه به سطح دسترسی که کاربر برای مشاهده تصویر توسط کاربران دیگر تعیین کرده، تصویر بارگذاری شده در داشبورد دوستان او قابل مشاهده خواهد بود.

شکل 3: بارگذاری تصویر

18-2-3- جست‌وجو در تصاویر

با کلیک بر روی گزینه «جست‌وجو» کاربر می‌تواند تصویر مورد نظر را بر اساس نام تصویر و یا نام کاربری که آن را بارگذاری کرده است جست‌وجو کند. شکل 4: جست‌وجوی تصاویر

18-2-4- تصاویر من

در زیر هر عکس مشخصات تصویر شامل نام تصویر، امتیازی که توسط کاربران به تصویر داده شده و تعداد نظرات بر روی تصویر نمایش داده شده است. همچنین با حرکت موشواره بر روی تصویر فلشی به سمت پایین نشان داده می‌شود که با کلیک بر روی آن مطابق شکل 5 کاربر می‌تواند تصویر را دریافت، ویرایش و یا حذف (در صورتی که کاربر صاحب تصویر باشد) نماید. با کلیک بر روی تصویر پنجره‌ای باز شده که در آنجا کاربر می‌تواند تصویر را با ابعاد بزرگ‌تر مشاهده کرده، نظر خود را در رابطه با تصویر بنویسد و یا به تصویر امتیاز دهد.

شکل 5: نمایش مشخصات تصویر

در بخش «تصاویر من» کاربر می‌تواند تصاویر و آلبوم‌هایی را که خود، بارگذاری کرده را مطابق شکل 6 مشاهده نماید.

شکل 6: مشاهده تصاویر من

18-2-5- تصاویر مخاطبان

این بخش به مرور تصاویر ارسال شده توسط دوستان کاربر مربوط می‌شود. در این صفحه تمام تصاویری که دوستان کاربر بارگذاری کرده و با دوستان خود به اشتراک گذاشته‌اند قابل مشاهده است.

شکل 5: نمایش تصاویر دوستان

18-3- قابلیت‌های مدیریتی

مدیر سامانه با وارد شدن به بخش تنظیمات افزونه «تصاویر» مطابق شکل 8، امکان اعمال تنظیمات دلخواه خود در دو زبانه «عمومی» و «نمایش تنظیمات» را دارد.

شکل 8: تنظیمات افزونه تصاویر

در بخش تنظیمات عمومی مدیر سامانه می‌تواند محدودیت اندازه بارگذاری تصاویر را برای کاربر مشخص کند؛ به این معنا که کاربر قادر به بارگذاری تصاویری که از محدودیت بیشتر باشد نخواهد بود.

در بخش تنظیمات «محدوده» مدیر سامانه امکان تعیین محدودیت «بیشترین تعداد تصویر در هر آلبوم» و محدودیت بیشترین تعداد تصویری که هر کاربر می‌تواند بارگذاری نماید را دارد. همچنین او می‌تواند اجازه برای بارگیری تصویر توسط کاربر و نمایش و نگهداری اندازه اصلی تصویر را به کاربر صادر نماید.

در زبانه نمایش تنظیمات مطابق شکل 9 مدیر سامانه می‌تواند چیدمان مورد نظر خود را جهت نمایش تصویرها مشخص نماید.

شکل 9: زبانه تعیین نوع چیدمان تصاویر برای نمایش

افزونه_تصویر.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45