ابزار سایت

افزونه_تماس_با_ما

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_تماس_با_ما [2018/05/15 14:51]
admin [31-2- شرح افزونه]
افزونه_تماس_با_ما [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 16: خط 16:
 <​imgcaption 20180515-143025|تعریف یک واحد دریافت‌کننده>​{{ :​pasted:​20180515-143025.png }}</​imgcaption>​ <​imgcaption 20180515-143025|تعریف یک واحد دریافت‌کننده>​{{ :​pasted:​20180515-143025.png }}</​imgcaption>​
  
-در زبانه داده‌های تماس، با انتخاب برچسب مورد نظر و تعیین تعداد داده‌های قابل نمایش در صفحه با کلیک بر روی گزینه «نمایش داده» می‌توان کلیه پیغام‌های ارسال‌شده به آن را مشاهده نمود (<​imgref ​20160904-140131>).+در زبانه داده‌های تماس، با انتخاب برچسب مورد نظر و تعیین تعداد داده‌های قابل نمایش در صفحه با کلیک بر روی گزینه «نمایش داده» می‌توان کلیه پیغام‌های ارسال‌شده به آن را مشاهده نمود (<​imgref ​20180515-150441>).
  
-<​imgcaption ​20160904-140131|نمایش داده‌های ارسال‌شده به یک دپارتمان>{{ :pasted:20160904-140131.png }}</​imgcaption>​+<​imgcaption ​20180515-150441|نمایش داده‌های ارسال‌شده به یک واحد دریافت کننده>{{ :pasted:20180515-150441.png }}</​imgcaption>​
  
 با استفاده از این افزونه مدیر قادر است تا نوشته‌ای را به جهت اطلاع‌رسانی به بازدید‌کننده از صفحه «تماس با ما» بالای فرم موجود در این صفحه قرار دهد. بدین مقصود با ورود به زبانه «نوشته بالای فرم» متن مورد نظر خود را در جعبه متن نوشته و با کلیک بر روی «ذخیره» متن در بالای فرم «تماس با ما» نمایش داده خواهد شد. با استفاده از این افزونه مدیر قادر است تا نوشته‌ای را به جهت اطلاع‌رسانی به بازدید‌کننده از صفحه «تماس با ما» بالای فرم موجود در این صفحه قرار دهد. بدین مقصود با ورود به زبانه «نوشته بالای فرم» متن مورد نظر خود را در جعبه متن نوشته و با کلیک بر روی «ذخیره» متن در بالای فرم «تماس با ما» نمایش داده خواهد شد.
افزونه_تماس_با_ما.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45