ابزار سایت

افزونه_حریم_خصوصی

فصل 25- افزونه «حریم خصوصی»

25-1- مقدمه

افزونه حریم خصوصی یکی از ضروری‌ترین افزونه‌ها به جهت کنترل سطح‌دسترسی به محتوای تولیدشده در موتوشاب است که بدون آن افزونه «تازه‌ها» ضعف‌های اساسی از منظر حریم خصوصی دارد. در نتیجه اکیداً توصیه می‌شود که این افزونه همواره نصب بوده و هیچ‌گاه حذف یا غیرفعال نگردد.

25-2- شرح افزونه

عملاً تمامی قابلیت‌ها و سیاست‌های حریم خصوصی شرح داده‌شده در افزونه «تازه‌ها» قابلیت‌هایی است که توسط افزونه «حریم خصوصی» فراهم شده است. در نتیجه برای فهم چگونگی عملکرد این افزونه توصیه می‌شود که مستندات افزونه «تازه‌ها» نیز مطالعه شود. افزونه «حریم خصوصی» علاوه بر قابلیت‌های شرح داده‌شده در مستندات افزونه «تازه‌ها»، تنظیماتی را نیز به جهت تنظیم پیش‌فرض‌های سامانه در خصوص سطح دسترسی محتوای شبکه اجتماعی به تنظیمات موتوشاب افزوده است که در ادامه به شرح آن‌ها پرداخته شده است.

کاربر می‌تواند با کلیک بر روی تصویر کاربری خود که در شکل 1 نمایش داده شده است و انتخاب گزینه «حریم خصوصی» وارد صفحه «حریم خصوصی» شود.

شکل 1: مراحل ورود به صفحه «حریم خصوصی»

شکل 2 نمایی از تنظیمات حریم خصوصی را نشان می‌‏دهد. هر کدام از مواردی که در این شکل قابل مشاهده است، کارکردی جداگانه داشته و سطح دسترسی عناصر یا ابزارک‌های مجزایی را تعیین می‏کند. تمامی موارد سطح دسترسی شامل یکی از سه مقدار «هر کس»، «فقط خودم» یا «دوستان من» بوده و ابزارک‌ها و عناصر را از دید کاربران غیرمجاز پنهان می‏‌کند. در صورتی که مقدار سطح دسترسی یک مورد، مقدار «هر کس» باشد، به تمامی افرادی که وارد شبکه اجتماعی می‌‏شوند نمایش داده خواهد شد و برای آن موارد، کاربر غیرمجاز بی‌معنی خواهد بود.

شایان ذکر است که از گزینه «پیش‌فرض نوشته‌های من» به بعد، مواردی مشاهده می‌شود که توسط افزونه «حریم خصوصی» به تنظیمات افزوده شده است که در ادامه به شرح موارد افزوده‌شده پرداخته شده است.

شکل 2: نمایی از تنظیمات حریم خصوصی

پیش‌فرض نوشته‌های من: امکان ایجاد نوشته در ابزارک «اخبار» در صفحات «نمایه» و «داشبورد» برای کاربر صاحب نمایه و داشبورد همواره وجود دارد. این تنظیم نشان‌دهنده مقدار پیش‌فرض سطح‌دسترسی آن نوشته برای کاربر نویسنده است.

پیش‌فرض نوشته‌ها توسط دیگران برای من: امکان ایجاد نوشته برای شخص دیگری در ابزارک «اخبار» در نمایه کاربر در صورت فعال‌بودن «چه کسانی بتوانند در نمایه من بنویسند» وجود دارد. مقدار این تنظیم نشان‌دهنده مقدار پیش‌فرض سطح دسترسی آن نوشته برای شخص صاحب نمایه است.

نوشته‌های گذشته دیگران در نمایه: با تنظیم این مورد، سطح دسترسی تمامی نوشته‏هایی که دیگران در نمایه کاربر ایجاد کرده‏اند، تعیین‌شده و در صورت تغییر این مورد، تمامی نوشته‌‏های ایجادشده در گذشته، دارای مقدار سطح دسترسی جدید خواهند شد. قابل ذکر است که سطح دسترسی هر نوشته در نمایه شخص به صورت جداگانه توسط کاربر صاحب نمایه قابل تنظیم است.

چه کسانی بتوانند در نمایه من بنویسند: این مورد نشان‌دهنده تنظیم اجازه ایجاد نوشته در نمایه کاربر توسط دیگر کاربران است.

پیش‌فرض ویدیوهای من: در افزونه «ویدیو»، کاربران توانایی بارگذاری ویدیو را داشته و می‏‌توانند سطح دسترسی ویدیو را تعیین کنند. تنظیم این مورد نشان‌دهنده مقدار پیش‌فرضی است که در هنگام ایجاد ویدیو، کاربر به عنوان مقدار سطح دسترسی ویدیو می‏‌بیند.

نوشته‌های گذشته خودم در نمایه: با تنظیم این مورد، سطح دسترسی تمامی نوشته‌‏هایی که کاربر در نمایه خود ایجاد کرده است، تعیین‌شده و در صورت تغییر این مورد، تمامی نوشته‏‌های ایجادشده در گذشته، دارای مقدار سطح دسترسی جدید خواهد شد. این تنظیم برای تعیین کل موارد در نظر گرفته شده است و سطح دسترسی هر نوشته در نمایه شخص به صورت جداگانه توسط کاربر صاحب نمایه قابل تنظیم است.

افزونه_حریم_خصوصی.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45