ابزار سایت

افزونه_خبرخوان

فصل 63- افزونه تنظیمات یکپارچه

63-1- مقدمه

هدف از توسعه‌ افزونه خبرخوان، فراهم کردن خوراک RSS برای نمایش جدیدترین خبرهای سامانه است. این افزونه نمایش تمامی خبرها یا خبرهای با برچسب خاص را ممکن می‌سازد.

63-2- شرح افزونه

افزونه خبرخوان، خوراک RSS را برای خبرهای موجود در افزونه خبرها ایجاد می‌کند. بدیهی است که پیش از نصب این افزونه، افزونه خبرها باید نصب‌شده‌ باشد. با مراجعه به بخش مدیریت افزونه‌ها و نصب افزونه خبرخوان، امکان ایجاد پیوند دسترسی به RSS اخبار سامانه، با این افزونه فراهم می‌شود.

برای استفاده از افزونه خبرخوان، پس از نصب آن بایستی به صفحه خبرها مراجعه شود. مطابق شکل 1 دکمه «دریافت خبرخوان» قابل‌ مشاهده است، با کلیک بر روی آن، صفحه ایجاد خبرخوان RSS به نمایش درمی‌آید.

شکل 1: دکمه RSS تازه های خبرها در صفحه خبرها

همان‌طور که صفحه ایجاد خبرخوان در شکل 2 قابل ‌مشاهده است، افزونه خبرخوان امکان ایجاد دو نوع پیوند RSS را فراهم می‌سازد:

شکل 2: صفحه ایجاد خبرخوان RSS

  • پیوند خبرخوان آخرین اخبار: این نوع پیوند به‌صورت خودکار توسط خود افزونه ایجاد شده و در قسمت بالای صفحه ایجاد خبرخوان مطابق شکل 2 در دسترس است. در این آدرس جدیدترین خبرها بدون توجه به برچسب‌های آن‌ها، لیست می‌شوند.
  • پیوند خبرخوان آخرین اخبار با یک برچسب خاص: با انتخاب برچسب مورد نظر و فشار دادن دکمه مشاهده پیوند، پیوند خبرخوان برای خبرهای دارای آن برچسب به نمایش درمی‌آید. در شکل 3 پیوند ایجاد شده برای خبرها دارای برچسب «خبر فوق‌العاده» قابل‌ مشاهده است.

شکل 3: ایجاد پیوند برای خبرها دارای برچسب خاص

پیوند‌های ایجاد ‌شده توسط این افزونه به ‌وسیله برنامه‌های خبرخوان قابل ‌استفاده هستند و همچنین در مرورگرهای مختلف قابل ‌نمایش هستند. در شکل 4 نمونه صفحه RSS تازه‌ترین خبرها قابل ‌مشاهده‌ است.

شکل 4: نمونه یک خوراک RSS ایجاد شده توسط افزونه

افزونه_خبرخوان.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45