ابزار سایت

افزونه_خبرخوان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_خبرخوان [2018/05/13 04:29]
admin
افزونه_خبرخوان [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 18: خط 18:
  
   * **پیوند خبرخوان آخرین اخبار:​** این نوع پیوند به‌صورت خودکار توسط خود افزونه ایجاد شده و در قسمت بالای صفحه ایجاد خبرخوان مطابق <imgref 20170823-125933>​ در دسترس است. در این آدرس جدیدترین خبرها بدون توجه به برچسب‌های آن‌ها، لیست می‌شوند.   * **پیوند خبرخوان آخرین اخبار:​** این نوع پیوند به‌صورت خودکار توسط خود افزونه ایجاد شده و در قسمت بالای صفحه ایجاد خبرخوان مطابق <imgref 20170823-125933>​ در دسترس است. در این آدرس جدیدترین خبرها بدون توجه به برچسب‌های آن‌ها، لیست می‌شوند.
-  * **پیوند خبرخوان آخرین اخبار با یک برچسب خاص:** با  انتخاب برچسب مورد نظر و فشار دادن دکمه مشاهده پیوند، پیوند خبرخوان برای خبرهای دارای آن برچسب به نمایش درمی‌آید. باید توجه شود که صحت برچسب‌ها بر عهده کاربر نهاده شده است و سیستم وجود یا عدم وجود خبرها با برچسب واردشده را بررسی نمی‌کند. در <imgref 20170823-130019>​ پیوند ایجاد شده برای خبرها دارای برچسب «خبر فوق‌العاده» قابل‌ مشاهده است.+  * **پیوند خبرخوان آخرین اخبار با یک برچسب خاص:** با  انتخاب برچسب مورد نظر و فشار دادن دکمه مشاهده پیوند، پیوند خبرخوان برای خبرهای دارای آن برچسب به نمایش درمی‌آید. در <imgref 20170823-130019>​ پیوند ایجاد شده برای خبرها دارای برچسب «خبر فوق‌العاده» قابل‌ مشاهده است.
  
 <​imgcaption 20170823-130019|ایجاد پیوند برای خبرها دارای برچسب خاص>​{{ :​pasted:​20180513-042913.png }}</​imgcaption>​ <​imgcaption 20170823-130019|ایجاد پیوند برای خبرها دارای برچسب خاص>​{{ :​pasted:​20180513-042913.png }}</​imgcaption>​
افزونه_خبرخوان.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45