ابزار سایت

افزونه_دوستان

فصل 26- افزونه «دوستان»

26-1- مقدمه

افزونه «دوستان» به جهت فراهم‌سازی بستر دوست‌شدن کاربران با یک‌دیگر و قابلیت‌های پیرامون آن ایجاد شده است.

26-2- شرح افزونه

توسط این افزونه قابلیت‌ دوست‌شدن با دیگر کاربران در سامانه فراهم می‌شود. در حقیقت در صورتی که این افزونه غیرفعال باشد، کاربران قادر به دوست شدن با یک‌دیگر نبوده و فقط می‌توانند به صورت انفرادی در سامانه فعالیت کنند. اگرچه قابلیت دنبال کردن یک کاربر بدون این افزونه نیز میسر است، از‌ آن‌جا که از قابلیت‌های اصلی یک شبکه اجتماعی، تعامل و ارتباطات بین کاربران است، این افزونه نیز در زمره افزونه‌های ضروری محسوب می‌شود. زمانی که در بخش «اعضا» کاربر قصد دارد با کاربر دیگری دوست شود با کلیک بر روی آن کاربر وارد صفحه «نمایه» او می‌شود.

شکل 1: فرایند دوست شدن، دنبال‌کردن و ارسال پیام خصوصی

در صفحه «نمایه»، همان‌طور که در شکل 1 مشاهده می‌شود برای فرایند دوست شدن سه گزینه زیر وجود دارد:

  • ارسال پیام خصوصی: با کلیک بر روی این گزینه می‌توان برای کاربر مورد نظر پیامی را با تعیین موضوع نوشت.
  • افزودن به دوستان: با کلیک بر روی این گزینه می‌توان برای کاربر مورد نظر درخواست دوستی ارسال نمود و این درخواست دوستی مطابق شکل 2 در قسمت نوارابزار کاربر مورد نظر نمایش داده می‌شود.

شکل 2: نمایش درخواست دوستی در نوارابزار

با کلیک بر روی این گزینه درخواست دوستی مطابقشکل 3 نمایش داده می‌شود و کاربر مورد نظر با کلیک بر روی «تایید» می‌تواند با این درخواست موافقت کرده و با کاربر فرستنده درخواست دوست شود. همچنین با کلیک بر روی «نادیده‌گرفتن» می‌توان درخواست دوستی را رد کرد.

شکل 3: تأیید درخواست دوستی

  • پاک‌کردن از دوستان: کاربر با استفاده از این گزینه می‌تواند کاربری که با او دوست بوده را از لیست دوستان خود حذف نماید. باید به این نکته توجه داشت که کاربر حذف‌شده امکان ارسال پیام و یا درخواست مجدد دوستی را دارد.
  • دنبال‌کردن: کاربر با کلیک بر روی این گزینه در صفحه «نمایه» یک کاربر دیگر، امکان مشاهده مطالب او را در قسمت داشبورد خود دارد. امکان اینکه یک کاربر با فردی دوست نباشد اما مطالب او را پیگیری کند وجود دارد. بدین‌صورت که مطالب فرد مورد نظر در داشبورد او نمایش داده شود. به عنوان مثال کاربر می‌تواند با رفتن به صفحه «نمایه» یک بازیگر مشهور و کلیک بر روی گزینه «دنبال‌کردن» مطالب عمومی که آن فرد در صفحه خود قرار می‌دهد را در قسمت داشبورد مشاهده نماید. اگر این گزینه را غیرفعال کند امکان دوست شدن با او را دارد، اما مطالب کاربر مورد نظر را حتی پس از دوستی در داشبورد خود مشاهده نمی‌کند.

همچنین با استفاده از این افزونه، کاربر در صفحه نمایه خود می‌تواند فهرست دوستان خود را در ابزارک «دوستان» مشاهده نماید (شکل 4).

شکل 4: ابزارک نمایش دوستان در صفحه «نمایه»

افزونه_دوستان.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45