ابزار سایت

افزونه_رویدادها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_رویدادها [2018/05/15 13:18]
admin
افزونه_رویدادها [2018/05/15 13:32]
admin
خط 18: خط 18:
 رویداد ساخته‌شده در قسمت رویدادهای آینده قرار می‌گیرد، همچنین رویدادهایی که زمان آن‌ها به پایان رسیده در بخش «گذشته» قرار می‌گیرد و اگر کاربر بخواهد تمامی رویدادهایی را که ساخته است را مشاهده نماید می‌تواند بر روی گزینه «رویدادهای من» کلیک نماید. تمامی دعوت‌نامه‌هایی که برای یک کاربر فرستاده می‌شود در بخش «دعوت‌نامه» قرار دارد. ترتیب مرتب شدن رویداد‌ها به این نحوه است که رویداد‌های گذشته از آخر به اول مرتب شده یا به عبارتی رویداد‌هایی قدیمی تر پایین تر از سایر رویداد‌ها قرار می‌گیرند و رویداد‌های پیش رو به ترتیب نزدیک ترین رویداد یا به عبارتی به صورت صعودی مرتب می‌شوند. رویداد ساخته‌شده در قسمت رویدادهای آینده قرار می‌گیرد، همچنین رویدادهایی که زمان آن‌ها به پایان رسیده در بخش «گذشته» قرار می‌گیرد و اگر کاربر بخواهد تمامی رویدادهایی را که ساخته است را مشاهده نماید می‌تواند بر روی گزینه «رویدادهای من» کلیک نماید. تمامی دعوت‌نامه‌هایی که برای یک کاربر فرستاده می‌شود در بخش «دعوت‌نامه» قرار دارد. ترتیب مرتب شدن رویداد‌ها به این نحوه است که رویداد‌های گذشته از آخر به اول مرتب شده یا به عبارتی رویداد‌هایی قدیمی تر پایین تر از سایر رویداد‌ها قرار می‌گیرند و رویداد‌های پیش رو به ترتیب نزدیک ترین رویداد یا به عبارتی به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
  
-<​imgcaption 20160904-182259|دعوت‌نامه رویداد ارسال‌شده برای کاربر>​{{ :pasted:20160904-182259.png }}</​imgcaption>​+<​imgcaption 20160904-182259|دعوت‌نامه رویداد ارسال‌شده برای کاربر>​{{ :pasted:20180515-132611.png }}</​imgcaption>​
  
 کاربر سازنده و یا کاربرانی که به رویداد دعوت‌شده‌اند با کلیک بر روی پیوند رویداد وارد صفحه‌ای مطابق <imgref 20160904-182426>​ می‌شوند. کاربر سازنده و یا کاربرانی که به رویداد دعوت‌شده‌اند با کلیک بر روی پیوند رویداد وارد صفحه‌ای مطابق <imgref 20160904-182426>​ می‌شوند.
  
-<​imgcaption 20160904-182426|نمایش صفحه مربوط به رویداد>​{{ :pasted:20160904-182426.png }}</​imgcaption>​+<​imgcaption 20160904-182426|نمایش صفحه مربوط به رویداد>​{{ :pasted:20180515-133206.png }}</​imgcaption>​
  
 در ابزارک «جزئیات» اطلاعات مربوط به جزئیات رویداد، افراد شرکت‌کننده، شرح رویداد و دیوار برای گذاشتن نظرات دیده می‌شود. همچنین سازنده رویداد امکان ویرایش و یا حذف رویداد را دارد. در ابزارک «جزئیات» اطلاعات مربوط به جزئیات رویداد، افراد شرکت‌کننده، شرح رویداد و دیوار برای گذاشتن نظرات دیده می‌شود. همچنین سازنده رویداد امکان ویرایش و یا حذف رویداد را دارد.
افزونه_رویدادها.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45