ابزار سایت

افزونه_رویدادها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_رویدادها [2018/05/15 13:26]
admin
افزونه_رویدادها [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 22: خط 22:
 کاربر سازنده و یا کاربرانی که به رویداد دعوت‌شده‌اند با کلیک بر روی پیوند رویداد وارد صفحه‌ای مطابق <imgref 20160904-182426>​ می‌شوند. کاربر سازنده و یا کاربرانی که به رویداد دعوت‌شده‌اند با کلیک بر روی پیوند رویداد وارد صفحه‌ای مطابق <imgref 20160904-182426>​ می‌شوند.
  
-<​imgcaption 20160904-182426|نمایش صفحه مربوط به رویداد>​{{ :pasted:20160904-182426.png }}</​imgcaption>​+<​imgcaption 20160904-182426|نمایش صفحه مربوط به رویداد>​{{ :pasted:20180515-133206.png }}</​imgcaption>​
  
 در ابزارک «جزئیات» اطلاعات مربوط به جزئیات رویداد، افراد شرکت‌کننده، شرح رویداد و دیوار برای گذاشتن نظرات دیده می‌شود. همچنین سازنده رویداد امکان ویرایش و یا حذف رویداد را دارد. در ابزارک «جزئیات» اطلاعات مربوط به جزئیات رویداد، افراد شرکت‌کننده، شرح رویداد و دیوار برای گذاشتن نظرات دیده می‌شود. همچنین سازنده رویداد امکان ویرایش و یا حذف رویداد را دارد.
افزونه_رویدادها.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45