ابزار سایت

افزونه_رویداد_پلاس

فصل 38- افزونه رویداد پلاس

38-1- مقدمه

هدف از ایجاد این افزونه، افزودن قابلیت تعریف دسته برای افزونه رویداد، اعمال فیلترینگ برای این افزونه، جستجوی رویدادها بر اساس عنوان و همچنین ایجاد دسته‌بندی‌های جدید با عناوین رویدادهای عمومی، رویدادهای من به همراه دسته‌بندی پیش‌فرض دعوت‌نامه‌های رویداد است. یکی دیگر از ویژگی‌های افزونه مذکور، ایجاد امکان ترک یک رویداد برای کاربران عضو آن به‌استثناء سازنده رویداد است.

38-2- شرح افزونه

38-2-1- دسته‌بندی رویدادها

همان‌طور که در بالا اشاره شد، دو دسته‌بندی جدید روی کلیه رویدادها اعمال می‌شود:

1- رویدادهای عمومی

2- رویدادهای من

در ادامه توضیح جامع و مفصلی از آن‌ها ارائه خواهد شد.

37-2-1-1- رویدادهای عمومی

کلیه رویدادهایی که حق دسترسی عمومی دارند (اعم از گذشته و آینده) در این دسته قرار می‌گیرند.

38-2-1-2- رویدادهای من

کلیه رویدادهایی که کاربر عضو آن‌ها است (اعم از رویدادهایی که کاربر در آن‌ها شرکت نمی‌کند و یا شاید شرکت کند) در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

38-2-2- انتخاب دسته برای یک رویداد

در هنگام ایجاد و یا ویرایش یک رویداد کاربر می‌تواند مانند شکل 1 برای رویداد مورد نظر دسته‌ای را انتخاب کند.

شکل 1: انتخاب دسته در هنگام ایجاد یک رویداد

اگر برای رویدادی دسته‌ای مشخص‌شده باشد، در نمایش اطلاعات رویداد، بخش جزئیات، دسته رویداد قابل رؤیت است (شکل 2).

شکل 2: نمایش اطلاعات دسته در بخش جزئیات رویداد

38-2-3- فیلترینگ و جستجوی رویدادها

برای هر دو دسته رویدادهای عمومی و رویدادهای من امکان جستجوی رویدادها بر اساس عنوان وجود دارد، همچنین برای هردو دسته، امکان فیلترینگ رویدادها بر اساس انتخاب دسته‌های تعریف‌شده وجود دارد.

برای بخش رویدادهای عمومی فیلترینگ بر اساس زمان با سه مقدار تعیین‌شده نیز وجود دارد (شکل 3).

1- هرزمان

2- آینده

3- گذشته

شکل 3: دسته رویدادهای عمومی

برای بخش رویدادهای من، علاوه بر فیلترینگ‌های اشاره‌شده در بالا، یک فیلترینگ براساس وضعیت شرکت‌کردن کاربر در رویداد مورد نظر با چهار مقدار مشخص زیر طراحی‌شده است ‌(شکل 4)

1- همه موارد

2- شرکت می‌کنم

3- شاید شرکت کنم

4- شرکت نمی‌کنم

شکل 4: دسته رویدادهای من

38-2-4- ترک رویداد

با ورود به بخش نمایش اطلاعات یک رویداد، برای کلیه کاربران به‌غیراز سازنده رویداد، گزینه ترک رویداد نمایش داده خواهد شد. با انتخاب این گزینه و انتخاب دکمه تأیید، کاربر از رویداد مورد نظر حذف می‌شود.

نکته: در صورت ترک یک رویداد توسط کاربر، نظرات گذاشته‌شده توسط کاربر روی رویداد مورد نظر حذف نخواهد شد

38-2-5- ترک رویداد

ایجاد، ویرایش و یا حذف یک دسته، در بخش مدیریت افزونه‌ها، در قسمت تنظیمات افزونه رویداد پلاس قرار دارد (شکل 5).

شکل 5: تنظیمات افزونه رویداد پلاس

نکته: امکان افزودن دسته تکراری وجود ندارد.

38-2-6- بارگذاری فایل پیوست

این افزونه‌ امکان بارگذاری فایل هم در نسخه رومیزی و هم در نسخه تلفن همراه برای افزونه‌های رویداد را فراهم می‌کند.کاربر می‌تواند با انتخاب گزینه «افزودن فایل» فایل مورد نظر خود را مطابق شکل 6 بارگذاری کند.

شکل 6: انتخاب گزینه افزودن فایل برای بارگذاری فایل جدید

پس از بارگذاری، همان‌طور که در شکل 7 مشخص است، فایل‌های ایجادشده در همان ابزارک فایل‌ها قابل رؤیت بوده و با انتخاب گزینه «مشاهده همه» می‌توان اطلاعات کلیه فایل‌های بارگذاری شده را مشاهده و در صورت لزوم و وجود دسترسی لازم حذف کرد.

شکل 7: مشاهده اطلاعات فایل‌ها

افزونه_رویداد_پلاس.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45