ابزار سایت

افزونه_شکلک

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_شکلک [2017/12/23 08:04]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
افزونه_شکلک [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 8: خط 8:
 با استفاده از این افزونه، کاربران شبکه اجتماعی می‌توانند از طریق آیکون تعبیه شده در کنار برخی از ورودی‌های کاربر، شکلک‌ها را مرور کرده و آیتم مورد نظر را انتخاب و به نوشته خود اضافه کنند. همچنین شکلک‌های نوشته شده از ورودی‌های دیگر (همچون ورودی موبایل) به تصاویر مناسب شکلک تبدیل می‌شود. با استفاده از این افزونه، کاربران شبکه اجتماعی می‌توانند از طریق آیکون تعبیه شده در کنار برخی از ورودی‌های کاربر، شکلک‌ها را مرور کرده و آیتم مورد نظر را انتخاب و به نوشته خود اضافه کنند. همچنین شکلک‌های نوشته شده از ورودی‌های دیگر (همچون ورودی موبایل) به تصاویر مناسب شکلک تبدیل می‌شود.
  
-<​imgcaption ​20170503-105919|نمای افزونه شکلک>​{{ :pasted:20170503-105919.png }}</​imgcaption>​ +<​imgcaption ​20180516-125417|نمای افزونه شکلک>​{{ :pasted:20180516-125417.png }}</​imgcaption>​
  
 امکان مشاهده و انتخاب شکلک‌ها در بسیاری از ورودی‌های کاربر همچون تازه‌ها، بخش نظردهی، افزونه تلگرام و ... قرار گرفته است. امکان مشاهده و انتخاب شکلک‌ها در بسیاری از ورودی‌های کاربر همچون تازه‌ها، بخش نظردهی، افزونه تلگرام و ... قرار گرفته است.
افزونه_شکلک.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45