ابزار سایت

افزونه_عکس_سرصفحه

فصل 27- عکس سرصفحه

27-1- مقدمه

عکس سرصفحه1 ، به تصویری اطلاق می‌شود که کاربر برای صفحه نمایه خود انتخاب می‌نماید و تمامی کاربرانی که وارد صفحه نمایه می‌شوند امکان مشاهده تصویر را دارند.

27-2- شرح افزونه

با استفاده از افزونه «سرصفحه» کاربر می‌تواند تصویر سرصفحه جدیدی را بارگذاری و یا آن را ویرایش نمایید.

شکل 1: بارگذاری تصویر سرصفحه

برای تعیین عکس سرصفحه، ابتدا کاربر عنوان تصویر مورد نظر خود را مشخص می‌نماید‌ (شکل 1) و سپس برای بارگذاری تصویر بر روی گزینه Browse کلیک می‌نماید و تصویر مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. او همچنین می‌تواند از تصاویری که قبلاً برای سرصفحه بارگذاری کرده است استفاده کند.

عکس سرصفحه در بخش «نمایه» در بالای صفحه «نمایه کاربر» قابل مشاهده است. همان‌طور که در شکل 2 مشاهده می‌شود در پایین عکس سرصفحه کاربر، دو گزینه «تغییر موقعیت سرصفحه» و «ویرایش عکس‌های سرصفحه» مشاهده می‌شود.

شکل 2: تصویر سر صفحه

با کلیک بر روی گزینه «تغییر موقعیت سر صفحه» تصویر سرصفحه به صورت شکل 3 تغییر می‌کند که با کشیدن موشواره بر روی تصویر، می‌توان آن را جابه‌جا کرده و قسمتی از آن‌که مورد نظر است را انتخاب نمود.

شکل 3: تغییر موقعیت تصویر سرصفحه

پس از جابه‌جایی تصویر و تعیین موقعیت دلخواه، بر روی گزینه «ذخیره موقعیت» کلیک کرده تا تغییرات انجام‌شده اعمال شود و همچنین می‌توان در صورت منصرف‌شدن از تغییرات بر روی گزینه «لغو» کلیک نمود.

1) Cover photo
افزونه_عکس_سرصفحه.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45