ابزار سایت

افزونه_فراپیامک

فصل 65- افزونه فراپیامک

65-1- مقدمه

افزونه فراپیامک به صورت یک سرویس در اختیار دیگر افزونه‌ها قرار می‌گیرد تا دیگر افزونه‌ها بتوانند با اتصال به ارائه‌دهنده فراپیامک ، پیامک ارسال کنند به عبارت دیگر افزونه‌های دیگر برای اتصال به ارائه‌دهنده سرویس ارسال پیامک باید از طریق این افزونه اقدام کنند.

65-2- شرح افزونه

این افزونه با استفاده از اطلاعات اتصال، به ارائه‌دهنده که توسط مدیر در تنظیمات ثبت شده است، به وب‌سرویس فراپیامک متصل می‌شود و بستر لازم برای ارسال پیامک‌هایی که لازم است دیگر افزونه‌ها برای کاربران ارسال کنند را فراهم می‌کند. در بخش قابلیت‌های مدیریتی نحوه استفاده از این افزونه تشریح شده است.

65-2- قابلیت‌های مدیریتی

در شکل 1 صفحه تنظیمات افزونه مشاهده می‌شود، در این صفحه مدیر می‌تواند اطلاعات مربوط به اتصال به وب‌سرویس فراپیامک را وارد کند.

شکل 1: تنظیمات افزونه فراپیامک

اطلاعات مربوط به تنظیمات افزونه در جدول 1 تشریح شده‌اند.

عنوان توضیح
نوع وب‌سرویس فراپیامک دو نوع وب‌سرویس برای اتصال دارد، REST و SOAP
نام کاربری پنل نام کاربری پنل در فراپیامک که با آن ثبت‌نام صورت گرفته است
گذرواژه پنل گذرواژه پنل در فراپیامک که در هنگام ثبت‌نام در پنل ثبت شده است
شماره ارسال‌کننده شماره ارائه شده توسط فراپیامک
نشانی اینترنتی اتصال به ارائه‌دهنده پیامک از طریق SOAP نشانی اینترنتی فایل WSDL برای اتصال به وب‌سرویس SOAP
نشانی اینترنتی ارسال پیامک از طریق REST نشانی اینترنتی عملیات ارسال پیامک از طریق وب‌سرویس REST
نشانی اینترنتی گرفتن اعتبار از طریق REST نشانی اینترنتی عملیات گرفتن میزان اعتبار از طریق وب‌سرویس REST
جدول 1: اطلاعات اتصال به فراپیامک

در شکل 2 صفحه پی‌گیری پیامک‌ها مشاهده می‌شود، در این صفحه مدیر می‌تواند اطلاعات مربوط به پیامک‌های ارسال شده در سامانه را مشاهده کند.

شکل 2: پی‌گیری پیامک‌ها

اطلاعات مربوط به پی‌گیری پیامک در جدول 2 تشریح شده‌اند.

عنوان توضیح
زمان ارسال تاریخ و زمانی که پیامک ارسال شده است
شماره تلفن همراه شماره همراهی که پیامک به آن ارسال شده است
وضعیت وضعیت پیامک ارسال شده در سرویس پیامکی فراپیامک (رسیده به گوشی، ارسال شده به مخابرات و …) را مشخص می‌کند
متن پیامک متن پیامک ارسال شده را نمایش می‌دهد
جدول 2: اطلاعات پی‌گیری پیامک‌ها
افزونه_فراپیامک.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45