ابزار سایت

افزونه_فراپیامک

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_فراپیامک [2018/05/13 05:12]
admin [65-2- قابلیت‌های مدیریتی]
افزونه_فراپیامک [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 12: خط 12:
 در <imgref 20170916-154416>​ صفحه تنظیمات افزونه مشاهده می‌شود، در این صفحه مدیر می‌تواند اطلاعات مربوط به اتصال به وب‌سرویس فراپیامک را وارد کند. ​ در <imgref 20170916-154416>​ صفحه تنظیمات افزونه مشاهده می‌شود، در این صفحه مدیر می‌تواند اطلاعات مربوط به اتصال به وب‌سرویس فراپیامک را وارد کند. ​
  
-<​imgcaption 20170916-154416|تنظیمات افزونه فراپیامک>​{{ :pasted:​20170916-154416.png }}</​imgcaption>​+<​imgcaption 20170916-154416|تنظیمات افزونه فراپیامک>​{{:​farapayamak_setting.png}}</​imgcaption>​
  
 اطلاعات مربوط به تنظیمات افزونه در <tabref 1> تشریح شده‌اند. اطلاعات مربوط به تنظیمات افزونه در <tabref 1> تشریح شده‌اند.
افزونه_فراپیامک.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45