ابزار سایت

افزونه_لغو_بررسی_smtp

فصل 49- افزونه افزونه لغو بررسی SMTP

49-1- مقدمه

هدف از این افزونه، رفع بررسی صحت SMTP برای سرویس‌های ارسال کننده رایانامه است.

49-2- شرح افزونه

درصورتی‌که از یک سرویس رایانامه که بستر SMTP در آن فراهم‌شده برای ارسال رایانامه‌های سامانه استفاده شود، صحت SMTP آن سرویس بررسی می‌شود. اما برخی سرویس‌ها، با آن‌که از SMTP استفاده می‌کنند، امکان بررسی صحت آن را ندارند. این مسئله باعث بروز خطا در ارسال رایانامه شود. بنابراین گاهی لازم است این بررسی غیرفعال شود تا ارسال رایانامه‌ها از طریق سرویس استفاده شده ممکن شود. این افزونه با غیرفعال کردن بررسی صحت SMTP در هسته، درصورتی‌که برای ارسال رایانامه به دلیلی که بیان شد مشکلی به وجود آمده باشد، خطا رفع را برطرف می‌کند.

افزونه_لغو_بررسی_smtp.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45