ابزار سایت

افزونه_مدیریت_نمایه

فصل 54- افزونه مدیریت نمایه

54-1- مقدمه

هدف از ارائه افزونه مدیریت نمایه، افزودن امکان ویرایش نمایه کاربر در نسخه تلفن همراه و ایجاد بستری برای ویرایش حریم خصوصی و همچنین ویرایش اعلانات کاربر است.

54-2- شرح افزونه

پس از نصب افزونه مذکور، می‌توان با مراجعه به بخش منوی کاربر در نسخه رومیزی و منو تنظیمات در نسخه تلفن همراه دو دکمه ویرایش نمایه و ترجیحات من را مشاهده کرد(شکل 1.)

شکل 1: ویرایش نمایه و ترجیحات من

54-2-1- ویرایش نمایه

کاربر با انتخاب ویرایش نمایه از شکل 1 می‌تواند کلیه اطلاعات شخصی خود را مشاهده و ویرایش نماید(شکل 2).

شکل 2: بخش نمایه کاربر، نسخه تلفن همراه

کاربر می‌تواند علاوه بر ویرایش اطلاعات شخصی خود تصویر نمایه کاربری خود را نیز ویرایش کند(شکل 3).

شکل 3: ویرایش تصویر نمایه کاربر، نسخه تلفن همراه

کاربر می‌تواند گذرواژه خود را نیز تغییر دهد(شکل 4).

شکل 4: تغییر رمز عبور کاربر، نسخه تلفن همراه

54-2-2- ترجیحات من

مانند نسخه رومیزی، بخش ترجیحات من شامل سه دسته ترجیحات عمومی، اعلان‌های رایانامه و حریم خصوصی است(شکل 5).

شکل 5: بخش ترجیحات من، نسخه تلفن همراه

افزونه_مدیریت_نمایه.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45