ابزار سایت

افزونه_نظرات_پلاس

فصل 53- نظرات پلاس

53-1- مقدمه

هدف این افزونه اطلاع رسانی به تمام کاربرانی است که بر روی یک محتوا نظر درج کرده باشند.

53-2- شرح افزونه

هنگامی که کاربری روی یک محتوا نظر دهد، اعلان نظر داده شده به سایر نظردهندگان روی محتوای مذکور، ارسال می‌شود.

شکل 1: اعلان منتشر شده برای آگاهی نظر جدید روی محتوا

افزونه_نظرات_پلاس.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45