ابزار سایت

افزونه_نظرسنجی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_نظرسنجی [2017/02/08 15:02]
admin
افزونه_نظرسنجی [2017/02/11 05:26]
admin
خط 20: خط 20:
  
  
-همان‌گونه که در <imgref 20170208-172530> مشخص است، این امکان برای سایر کاربرانی که حق دسترسی به این نظرسنجی را دارند فراهم‌شده که یک یا چند گزینه مورد نظر خود را انتخاب یا گزینه‌ای به مجموع انتخاب‌ها اضافه کنند.+همان‌گونه که در <imgref 20170208-181316> مشخص است، این امکان برای سایر کاربرانی که حق دسترسی به این نظرسنجی را دارند فراهم‌شده که یک یا چند گزینه مورد نظر خود را انتخاب یا گزینه‌ای به مجموع انتخاب‌ها اضافه کنند.
  
 در نوار پایینی، با کلیک بر روی آیکون نظر، پنجره‌ای مانند <imgref 20170208-172806>​ گشوده خواهد شد. در این صفحه کاربران می‌توانند نظرات خود را در خصوص این نظرسنجی بیان کرده و از اطلاعات آن از قبیل سازنده نظرسنجی، تعداد آراء و وضعیت دنبال کردن یا دنبال نکردن آگاه شوند. در این قسمت کاربران می‌توانند با انتخاب علامت +  وضعیت دنبال کردن یا نکردن نظرسنجی را تغییر دهند. در نوار پایینی، با کلیک بر روی آیکون نظر، پنجره‌ای مانند <imgref 20170208-172806>​ گشوده خواهد شد. در این صفحه کاربران می‌توانند نظرات خود را در خصوص این نظرسنجی بیان کرده و از اطلاعات آن از قبیل سازنده نظرسنجی، تعداد آراء و وضعیت دنبال کردن یا دنبال نکردن آگاه شوند. در این قسمت کاربران می‌توانند با انتخاب علامت +  وضعیت دنبال کردن یا نکردن نظرسنجی را تغییر دهند.
خط 28: خط 28:
 ====43-2-1- صفحه نظرسنجی‌ها==== ====43-2-1- صفحه نظرسنجی‌ها====
  
-پس از نصب این افزونه، گزینه «نظرسنجی‌ها» به مجموع منوهای شبکه اجتماعی افزوده می‌شود. در این صفحه همانند <imgref 20170208-172933>​ علاوه بر امکان ایجاد سؤال نظرسنجی جدید، تمام نظرسنجی‌ها به صورت دسته بنده شده در اختیار کاربر قرارگرفته‌اند. در زبانه «تمام نظرسنجی‌ها» نظرسنجی‌های شخص کاربر و سایرین که اجازه نمایش به همه را برای نوشته خود داده‌اند نمایش داده می‌شود. در زبانه «نظرسنجی‌های دوستان» نظرسنجی‌هایی که اعضایی که با کاربر دوست هستند و نظرسنجی‌هایی با حق دسترسی برای دوستان خود منتشر کرده‌اند قابل دسترسی هستند. درنهایت ​در زبانه «نظرسنجی‌های من» تمام نظرسنجی‌های ایجادشده توسط کاربر را به وی نشان خواهد داد.+پس از نصب این افزونه، گزینه «نظرسنجی‌ها» به مجموع منوهای شبکه اجتماعی افزوده می‌شود. در این صفحه همانند <imgref 20170208-172933>​ علاوه بر امکان ایجاد سؤال نظرسنجی جدید، تمام نظرسنجی‌ها به صورت دسته بنده شده در اختیار کاربر قرارگرفته‌اند. در زبانه «تمام نظرسنجی‌ها» نظرسنجی‌های شخص کاربر و سایرین که اجازه نمایش به همه را برای نوشته خود داده‌اند نمایش داده می‌شود. در زبانه «نظرسنجی‌های دوستان» نظرسنجی‌هایی که اعضایی که با کاربر دوست هستند و نظرسنجی‌هایی با حق دسترسی برای دوستان خود منتشر کرده‌اند قابل دسترسی هستند. درنهایت زبانه «نظرسنجی‌های من» تمام نظرسنجی‌های ایجادشده توسط کاربر را به وی نشان خواهد داد.
  
 <​imgcaption 20170208-172933|صفحه نظرسنجی‌ها>​{{ :​pasted:​20170208-172933.png }}</​imgcaption>​ <​imgcaption 20170208-172933|صفحه نظرسنجی‌ها>​{{ :​pasted:​20170208-172933.png }}</​imgcaption>​
افزونه_نظرسنجی.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45