ابزار سایت

افزونه_نظرسنجی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_نظرسنجی [2017/02/08 15:02]
admin
افزونه_نظرسنجی [2017/02/11 05:26]
admin
خط 28: خط 28:
 ====43-2-1- صفحه نظرسنجی‌ها==== ====43-2-1- صفحه نظرسنجی‌ها====
  
-پس از نصب این افزونه، گزینه «نظرسنجی‌ها» به مجموع منوهای شبکه اجتماعی افزوده می‌شود. در این صفحه همانند <imgref 20170208-172933>​ علاوه بر امکان ایجاد سؤال نظرسنجی جدید، تمام نظرسنجی‌ها به صورت دسته بنده شده در اختیار کاربر قرارگرفته‌اند. در زبانه «تمام نظرسنجی‌ها» نظرسنجی‌های شخص کاربر و سایرین که اجازه نمایش به همه را برای نوشته خود داده‌اند نمایش داده می‌شود. در زبانه «نظرسنجی‌های دوستان» نظرسنجی‌هایی که اعضایی که با کاربر دوست هستند و نظرسنجی‌هایی با حق دسترسی برای دوستان خود منتشر کرده‌اند قابل دسترسی هستند. درنهایت ​در زبانه «نظرسنجی‌های من» تمام نظرسنجی‌های ایجادشده توسط کاربر را به وی نشان خواهد داد.+پس از نصب این افزونه، گزینه «نظرسنجی‌ها» به مجموع منوهای شبکه اجتماعی افزوده می‌شود. در این صفحه همانند <imgref 20170208-172933>​ علاوه بر امکان ایجاد سؤال نظرسنجی جدید، تمام نظرسنجی‌ها به صورت دسته بنده شده در اختیار کاربر قرارگرفته‌اند. در زبانه «تمام نظرسنجی‌ها» نظرسنجی‌های شخص کاربر و سایرین که اجازه نمایش به همه را برای نوشته خود داده‌اند نمایش داده می‌شود. در زبانه «نظرسنجی‌های دوستان» نظرسنجی‌هایی که اعضایی که با کاربر دوست هستند و نظرسنجی‌هایی با حق دسترسی برای دوستان خود منتشر کرده‌اند قابل دسترسی هستند. درنهایت زبانه «نظرسنجی‌های من» تمام نظرسنجی‌های ایجادشده توسط کاربر را به وی نشان خواهد داد.
  
 <​imgcaption 20170208-172933|صفحه نظرسنجی‌ها>​{{ :​pasted:​20170208-172933.png }}</​imgcaption>​ <​imgcaption 20170208-172933|صفحه نظرسنجی‌ها>​{{ :​pasted:​20170208-172933.png }}</​imgcaption>​
افزونه_نظرسنجی.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45