ابزار سایت

افزونه_نمایش_اطلاعات_رایانامه_های_جمعی_ارسال_شده

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_نمایش_اطلاعات_رایانامه_های_جمعی_ارسال_شده [2017/02/21 14:15]
admin ایجاد شد
افزونه_نمایش_اطلاعات_رایانامه_های_جمعی_ارسال_شده [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 18: خط 18:
  
  
-**نکته1:​** مقدار وارد شده می¬بایست بزرگتر از 1 باشد.+**نکته1:​** مقدار وارد شده میبایست بزرگتر از 1 باشد.
  
 **نکته2:​** در هنگام نصب، به صورت پیش فرض مقدار مذکور برابر 15 تنظیم می‌شود. **نکته2:​** در هنگام نصب، به صورت پیش فرض مقدار مذکور برابر 15 تنظیم می‌شود.
افزونه_نمایش_اطلاعات_رایانامه_های_جمعی_ارسال_شده.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45