ابزار سایت

افزونه_نمایش_جزئیات_ورود

فصل 14- افزونه «نمایش جزئیات ورود»

15-1- مقدمه

هدف از ایجاد این افزونه، امکان نمایش IP، مشخصات مرورگر و زمان ورود کاربران به حساب کاربری خود است.

31-2- شرح افزونه

با نصب این افزونه، گزینه‏ای تحت عنوان «جزئیات نشست» در منوی پایین شبکه اجتماعی برای کاربران مهیا شده تا درون آن صفحه اطلاعات چند ورود اخیر خود را مشاهده کنند. در این صفحه مطابق شکل ## جزئیات ورود کاربر نشان داده شده است.

شکل 1: نمایش جزئیات ورود به کاربر

همچنین برای کاربران این امکان فراهم شده است تا در صفحه «ترجیحات من»، مشخص کنند که به‌صورت خودکار در هنگام ورود به حساب کاربری آن‌ها، از طریق ارسال رایانامه، آگاه شوند. شکل 2 زبانه «ترجیحات عمومی» از صفحه «ترجیحات من» را نشان داده که کاربر می‏تواند مشخص کند که در هنگام ورود به حساب کاربری او، از طریق رایانامه آگاه شود یا خیر.

شکل 2: بخش عمومی ترجیحات کاربر شامل تنظیم ارسال رایانامه هنگام ورود حساب کاربری او

در بخش مدیریت این افزونه، مدیر می‏تواند تعداد موارد نشان داده‌شده به کاربران را تعیین کند. شکل 3 نشان‌دهنده تنظیمات این افزونه در بخش مدیریت است.

شکل 3: تنظیمات بخش مدیریت افزونه اطلاعات ورود کاربران

درصورتیکه کاربر تیک مربوط به زبانه «نشست‌های فعال» را این بخش انتخاب کند، در صفحه جزئیات نشست، زبانه دیگر تحت عنوان نشست‌های فعال نشان داده می‌شود که اطلاعات این نشست‌ها را به کاربر مطابق شکل 4 نشان می‌دهد.

شکل 4: فعال شدن زبانه نشست‌های فعال در صفحه جزئیات نشست

افزونه_نمایش_جزئیات_ورود.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45