ابزار سایت

افزونه_نمایش_داده_های_پشتیبان

فصل 16- افزونه «نمایش داده‌های پشتیبان»

16-1- مقدمه

هدف از ایجاد این افزونه، نگه‌داری داده‏های حذف‌شده و یا تغییر‌کرده موتوشاب است. در حالت عادی تمامی داده‌‏هایی که توسط کاربران حذف و یا توسط عملیات به‌روزرسانی با مقدار جدیدی جایگزین می‌‏شوند، برای همیشه از بین رفته و دیگر امکان پیگیری برای آن داده‌‏ها وجود ندارد. به همین دلیل، توسط این افزونه امکانی برای ذخیره داده‌‏های حذف‌شده و یا به‌روزرسانی شده به وجود آمده تا تمامی داده‌‏هایی که به دلیل چالش‏‌های امنیتی و الزامات قانونی نیاز به نگه‌داری دارند، از بین نروند. همچنین مدیر در بخش مدیریت، توانایی مشخص کردن زمان نگه‌داری داده‌‏هایی که توسط کاربران حذف و یا به‌روزرسانی می‏‌شوند را دارد.

16-2- شرح افزونه

هدف از افزونه «نمایش داده‌های پشتیبان»، نگه‌داری داده‌‏های حذف‌شده و یا تغییر‌کرده موتور شبکه اجتماعی موتوشاب است. در این قسمت نحوه تنظیمات افزونه «نمایش داده‌های پشتیبان» توضیح داده شده است.

16-2-1- حذف داده‏های قدیمی پشتیبان

در این افزونه مدیر در بخش تنظیمات افزونه که در شکل 1 نمایش داده شده است، می‏تواند زمان نگهداری داده‏‌های پشتیبان را مشخص کند. داده‌‏هایی که پشتیبان گرفته می‏‌شوند، دارای برچسب زمانی هستند و بعد از گذشت زمانی که مدیر در بخش مدیریت مشخص کرده است، حذف خواهند شد.

شکل 1: تنظیم مدت‌زمان نگهداری داده‏های پشتیبان

16-2-2- مشاهده داده‌‏های نگهداری شده

برای این‌که مدیر در بخش مدیریت، بتواند داده‌‏های حذف یا به‌روزرسانی شده اخیر را مشاهده نماید، امکانی فراهم شده است تا جداول پشتیبان، که شامل داده‏های حذف یا به‌روزرسانی شده از جداول اصلی هستند، را مشاهده کند. شکل 2 فرم مورد نظر برای انتخاب جدولی که مدیر قصد مشاهده داده‏‌های آن را دارد را نشان می‏‌دهد که علاوه بر مشخص کردن جدول مورد نظر، تعداد داده‌‏های قابل‌نمایش را نیز انتخاب می‏‌کند.

شکل 2: فرم انتخاب جدول و تعداد داده‌‏های قابل‌نمایش برای داده‌‏هایی که حذف یا به‌روزرسانی شدند

همچنین بعد از انتخاب جدول و تعداد داده‏‌های قابل ‌نمایش توسط مدیر، صفحه‏‌ای برای مدیر نمایش داده می‏‌شود که شامل داده‌‏های حذف یا به‌روزرسانی شده است. شکل 3 داده‏های حذف یا به‌روزرسانی شده جدول را نشان می‏‌دهد. در این جدول سه داده زمان پشتیبان، نوع عملیات و شناسه علاوه بر داده‌‏های خاص جدول مورد نظر وجود دارد که مشخص‌کننده اطلاعات مربوط به داده‌‏ای است که حذف یا به‌روزرسانی شده است.

شکل 3: داده‏های حذف‌شده جدول نوشته‏های کاربران

افزونه_نمایش_داده_های_پشتیبان.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45