ابزار سایت

افزونه_نمایش_عکس_به_صورت_اسلاید

فصل 37- افزونه نمایش عکس به‌صورت اسلاید

37-1- مقدمه

با استفاده از این افزونه متولیان شبکه اجتماعی می‌توانند عکس‌هایی به‌صورت اسلاید در صفحه اصلی شبکه اجتماعی خود نشان دهند. این تصاویر می‌توانند شامل تصاویری از ویژگی‌های شبکه اجتماعی، تبلیغات و… باشند.

37-2- شرح افزونه

پس از نصب این افزونه، مدیر با ورود به بخش «صفحه اصلی»‌ و سفارشی‌سازی صفحه، می‌تواند با کشیدن المان «نمایش پشت سرهم» در قسمتی از صفحه مانند محتوای بالای صفحه مطابق شکل 1 می‌توان این منو را به صفحه افزود.

شکل 1: نحوه درج افزونه نمایش عکس به‌صورت اسلاید

پس از درج منو پنجره‌ای مشابه شکل زیر ایجاد می‌شود. با انتخاب تنظیمات مرتبط به آن از طریق علامت چرخ‌دنده مشخص‌شده در شکل 2 ، می‌توان این افزونه را سفارشی‌سازی کرد.

شکل 2: دسترسی به تنظیمات نمایش عکس به‌صورت اسلاید

پس از انتخاب این گزینه، مشابه شکل 3 ، پنجره‌ای گشوده خواهد شد که جزییات آن در ادامه به تفضیل شرح داده‌شده‌اند.

شکل 3: نمای منو تنظیمات نمایش عکس به‌صورت اسلاید

بخش تصاویر

در این بخش می‌توان با انتخاب «افزودن جدید» تصاویر مورد نظر را افزود و سپس با کشیدن ترتیب آن‌ها را جابجا کرد. با فشردن این گزینه منو دیگری مطابق شکل 4 ظاهر خواهد شد که در آن می‌توان تصویر را بارگذاری کرد و برای آن برچسب و آدرس اینترنتی تعیین کرد که اختیاری هستند.

شکل 4: افزودن تصویر

بخش تنظیمات نمایش پشت سرهم:

در این بخش می‌توان افکت نمایش تصاویر را تغییر داد، افکت‌ها شامل محوشدن و اسلاید هستند. همچنین در این بخش فاصله میان تصاویر را می‌توان کوچک، متوسط یا بزرگ تعیین کرد. در انتهای این بخش گزینه navigation قرار دارد که با فعال کردن آن در زیر تصاویر نشانگر تعداد تصاویر و ترتیب نمایش آن‌ها ظاهر می‌شود.

شکل 5: حالت navigation

تنظیمات عمومی ابزارک

  • عنوان: در این بخش می‌توان عنوان اسلایدها را مشخص کرد.
  • نمایش عنوان: در این بخش می‌توان نحوه نمایش عنوان را مشخص کرد.
  • قرار دادن در کادر: با فعال کردن این گزینه، در حاشیه اسلایدها کادر مستطیلی ظاهر می‌شود.
  • دیدن محدود: با انتخاب این گزینه می‌توان حق دسترسی و مشاهده اسلایدها را تعیین کرد که چه کسانی حق مشاهده این تصاویر را داشته باشند.
افزونه_نمایش_عکس_به_صورت_اسلاید.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45