ابزار سایت

افزونه_ها

فصل 7- افزونه‌ها

در موتوشاب سازوکاری منعطف تحت عنوان افزونه برای گسترش قابلیت‌های شبکه اجتماعی فراهم شده است. به طور کلی هر افزونه فایل فشرده‌ای حاوی یک فایل XML، تعدادی پوشه، فایل PHP،‌ فایل‌های HTML، CSS و Javascript است. بسیاری از قابلیت‌های فعلی موتوشاب از طریق سازوکار افزونه فراهم شده است. در موتوشاب سه حالت برای افزونه‌ها وجود دارد:

  • افزونه‌های در دسترس: افزونه‌هایی که در پوشه ow_plugins کارگزار وجود دارند ولی نصب نشده‌اند. این افزونه‌ها را می‌توان هر زمان که نیاز است نصب کرد. افزونه‌هایی که پیش‌تر در سامانه نصب، اما پس از مدتی حذف شده باشند نیز در همین بخش قرار می‌گیرند.
  • افزونه‌های نصب‌شده فعال: افزونه‌هایی که اگر نصب شوند به صورت پیش‌فرض حالت فعال را دارند. در حالت فعال افزونه در سامانه قابل استفاده خواهد بود.
  • افزونه‌های نصب‌شده غیرفعال: برخی مواقع نیاز است که افزونه‌ای که در سامانه نصب شده است برای مدتی غیرفعال شود. با غیرفعال کردن افزونه هیچ اثری از آن در سامانه مشاهده نخواهد شد؛ اما اطلاعات و تنظیمات افزونه هنوز در سامانه وجود داشته و در صورت فعال شدن می‌توان از آن مانند گذشته استفاده کرد. در واقع تفاوت بین غیرفعال کردن یک افزونه و حذف آن این است که با حذف یک افزونه تمامی جداول پایگاه داده و تنظیمات آن افزونه نیز حذف خواهند شد؛ اما در حالت غیرفعال کردن این اتفاق نخواهد افتاد و فقط عملکرد افزونه در سامانه متوقف خواهد شد.

در بخش «افزونه‌‌ها» در مدیریت موتوشاب، سه صفحه مدیریتی «افزونه‌های نصب‌شده»، «افزونه‌های در دسترس» و «افزونه‌های جدید» وجود دارد که در ادامه این صفحات معرفی شده است.

7-1- افزونه‌های نصب‌شده

در این بخش افزونه‌های نصب‌شده در سامانه قابل مشاهده و مدیریت هستند. نمایی از این قسمت در شکل 1 نمایش داده شده است. فهرستی از افزونه‌های نصب‌شده فعال و غیرفعال به همراه شرح هر کدام، در این قسمت نمایش داده می‌شوند.

شکل 1: نمایی از افزونه‌های فعال

با حرکت موشواره بر روی هر کدام از افزونه‌ها سه گزینه «تنظیمات»، «غیرفعال‌سازی» و «پاک کردن» ظاهر خواهد شد (شکل 2). با انتخاب گزینه «تنظیمات»، مدیر به صفحه تنظیمات افزونه هدایت می‌شود. با انتخاب «غیرفعال‌سازی»‌ افزونه غیرفعال شده و با انتخاب «پاک کردن» افزونه حذف خواهد شد.

شکل 2: ظاهر شدن گزینه‌های «تنظیمات»، «غیرفعال‌سازی» و «پاک کردن» هنگام حرکت موشواره بر روی افزونه

7-2- افزونه‌های در دسترس

این بخش افزونه‌هایی را نمایش می‌دهد که در سامانه موجود هستند ولی نصب نشده‌اند و یا پیش‌تر از سامانه حذف شده‌اند. شکل 3 نمایی از این بخش را نشان می‌دهد. قابلیت‌های این صفحه مشابه صفحه «افزونه‌های نصب‌شده» است.

شکل 3: نمایی از افزونه‌های در دسترس

7-3- افزودن افزونه جدید

این صفحه، بارگذاری یک افزونه در سامانه را فراهم می‌کند. بدین مقصود، می‌توان فایل فشرده افزونه مورد نظر را انتخاب کرده و با فشردن دکمه بارگذاری آن را در سامانه نصب کرد. نمایی از این بخش در شکل 4 قابل مشاهده است.

شکل 4: نمایی از افزونه‌های در دسترس

افزونه_ها.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45