ابزار سایت

افزونه_ورود_با_حساب_کاربری_google

فصل 64- افزونه تنظیمات یکپارچه

64-1- مقدمه

افزونه ورود با حساب کاربری Google با هدف تسهیل احراز هویت کاربران در هنگام ورود به سامانه و برطرف کردن نیاز به رمز عبور طراحی شده است. با استفاده از این افزونه، کاربران با استفاده از حساب کاربری گوگل خود، به‌آسانی می‌توانند وارد شبکه اجتماعی شوند یا حساب کاربری جدیدی را ایجاد کنند.

64-2- شرح افزونه

با نصب افزونه در بخش مدیریت افزونه‌ها، در پنجره ورود به سامانه مطابق شکل 1، دکمه «ورود با استفاده از حساب کاربری گوگل» افزوده می‌شود.

شکل 1: دکمه ورود با استفاده از حساب کاربری گوگل

کاربران با فشردن این دکمه به سیستم احراز هویت گوگل منتقل شده و فهرستی از حساب‌های گوگل خود را مطابق شکل 2 مشاهده می‌کنند. با انتخاب یکی از حساب‌های کاربری گوگل، به ‌سادگی و بدون استفاده از رمز عبور حساب کاربری شبکه اجتماعی، احراز هویت صورت می‌گیرد و کاربر به صفحه اصلی سیستم هدایت می‌شود. در صورت عدم ثبت‌نام در شبکه اجتماعی، کاربر به صفحه ثبت‌نام هدایت شده و پس از ثبت نام قادر خواهد بود وارد سامانه شود. قابل‌ذکر است که ثبت‌نام به این شیوه به دلیل عدم نیاز به تائید رایانشانی، با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود.

شکل 2: فهرست حساب‌های کاربری گوگل

64-2- قابلیت‌های مدیریتی

تنظیمات افزونه ورود با حساب کاربری گوگل دارای در بخش افزونه‌های نصب شده قابل دسترس است. پس از نصب افزونه و پیش از استفاده از آن باید تنظیمات مربوطه به‌درستی انجام شوند. مطابق شکل 3 از طریق پیوند مشخص شده تنظیمات مربوط به افزونه در دسترس است.

شکل 3: پیوند تنظیمات افزونه ورود با حساب کاربری گوگل

صفحه تنظیمات شامل دو بخش است:

  • بخش راهنما: با مطالعه مستندات مربوط به ایجاد Google Application و دنبال کردن مراحل بیان شده در این بخش، مدیر سامانه لازم است ابتدا Google Application مربوط به سامانه را ایجاد کرده و آدرس Redirect uris معرفی شده توسط سامانه را به‌درستی وارد کند.
  • بخش تنظیمات حساب کاربری گوگل: در صورت ایجاد موفقیت‌آمیز Google Application، دو متغیر به نام‌های Client id و Client secret توسط گوگل ارائه می‌شود، این متغیرها باید در مکان‌های مربوطه در این بخش وارد شود و با فشردن دکمه ذخیره، تنظیمات اعمال می‌شود.

صفحه تنظیمات افزونه ورود با حساب کاربری گوگل و بخش‌های مهم آن در شکل 4 به نمایش درآمده است.

شکل 4: صفحه تنظیمات افزونه ورود با حساب کاربری گوگل و بخش‌های مهم آن

افزونه_ورود_با_حساب_کاربری_google.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45