ابزار سایت

افزونه_ورود_با_حساب_کاربری_google

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_ورود_با_حساب_کاربری_google [2017/08/26 06:01]
admin ایجاد شد
افزونه_ورود_با_حساب_کاربری_google [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 22: خط 22:
 صفحه تنظیمات شامل دو بخش است: صفحه تنظیمات شامل دو بخش است:
  
-  * **بخش راهنما:​** با مطالعه مستندات مربوط به ایجاد Google Application و دنبال کردن مراحل بیان شده در این بخش، مدیر سامانه لازم است ابتدا Google Application ​ مربوط به سامانه را ایجاد کرده و آدرس Redirect uris  معرفی شده توسط سامانه را به‌درستی وارد کند.+  * **بخش راهنما:​** با مطالعه ​[[راه_اندازی_ورود_و_یا_ثبت_نام_با_حساب_کاربری_gmail|مستندات مربوط به ایجاد Google Application]] و دنبال کردن مراحل بیان شده در این بخش، مدیر سامانه لازم است ابتدا Google Application ​ مربوط به سامانه را ایجاد کرده و آدرس Redirect uris  معرفی شده توسط سامانه را به‌درستی وارد کند.
   * **بخش تنظیمات حساب کاربری گوگل:** در صورت ایجاد موفقیت‌آمیز Google Application، دو متغیر به نام‌های Client id و Client secret توسط گوگل ارائه می‌شود، این متغیرها باید در مکان‌های مربوطه در این بخش وارد شود و با فشردن دکمه ذخیره، تنظیمات اعمال می‌شود.   * **بخش تنظیمات حساب کاربری گوگل:** در صورت ایجاد موفقیت‌آمیز Google Application، دو متغیر به نام‌های Client id و Client secret توسط گوگل ارائه می‌شود، این متغیرها باید در مکان‌های مربوطه در این بخش وارد شود و با فشردن دکمه ذخیره، تنظیمات اعمال می‌شود.
  
افزونه_ورود_با_حساب_کاربری_google.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45