ابزار سایت

افزونه_ویترین

فصل 56- افزونه ویترین

56-1- مقدمه

نمایش برخی از نمونه‌های همکار در وب‌گاه، امکان مناسبی است که در اکثر وب‌گاه‌ها دیده می‌شود. به همین منظور افزونه‌ای با عنوان «ویترین» برای موتوشاب تولیدشده است تا کاربر مدیر بتواند نمونه‌های همکار خود را برای دیگر کاربران به نمایش بگذارد.

56-2- شرح افزونه

کاربران از طریق منوی این افزونه، وارد صفحه ویترین شده و می‌توانند توضیح مختصری از هر نمونه تولیدشده، اهداف کلی تولید آن، مدل تجاری، زبان برنامه‌نویسی و توسعه‌دهنده آن را مشاهده نمایند. همچنین امکان دسترسی به وب‌گاه هریک از این نمونه‌ها نیز برای کاربران فراهم شده است. شکل 1 نمایی از صفحه ویترین را نمایش می‌دهد. همان‌گونه که قابل مشاهده است، علاوه بر اطلاعات مذکور، کاربران می‌توانند جزییات بیشتری در مورد هریک از نمونه‌ها را نیز مشاهده نمایند.

شکل 1: صفحه ویترین

56-3- قابلیت‌های مدیریتی

افزونه «ویترین» همانند دیگر افزونه‌ها، دارای بخش تنظیمات مدیریتی است. در این بخش، مدیر می‌تواند اطلاعات هریک از نمونه‌های درون ویترین را مدیریت نماید. در بخش مدیریتی این افزونه، امکاناتی نظیر افزودن، حذف، ویرایش و تعیین ترتیب نمایش نمونه‌ها برای مدیر فراهم شده است. شکل 2 نشان‌دهنده نمایی از بخش تنظیمات این افزونه است.

شکل 2: بخش تنظیمات افزونه ویترین

افزونه_ویترین.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45