ابزار سایت

افزونه_ویدیو_پلاس

فصل 30- افزونه «ویدیو پلاس»

30-1- مقدمه

این افزونه دو زبانه پرکاربرد را در صفحه «ویدیو» ایجاد می‌کند. در نتیجه قبل از آن حتما می‌بایست افزونه «ویدیو» نصب و فعال شده باشد.

30-2- شرح افزونه

با فعال کردن افزونه «ویدیو پلاس» دو زبانه «آخرین ویدیوهای دوستان» و «ویدیوهای من» به بخش ویدیوها اضافه می‌شود (شکل 1) که کاربر با استفاده از این دو زبانه امکان مشاهده ویدیوهای به اشتراک گذاشته‌شده توسط دوستان (مخاطبان) خود و همچنین ویدیوهایی که توسط خود کاربر به اشتراک گذاشته شده است را دارد. در صورت نصب نبودن این افزونه، کاربر تنها قادر به مشاهده ویدیو‌های عمومی با استفاده از زبانه «آخرین‌‌ها» خواهد بود.

شکل 1: نمایش افزونه «ویدیو پلاس»

همچنین با نصب این افزونه امکان دریافت ویدیو مطابق (شکل 2) برای کاربران فراهم شده است.

شکل 2: نمایش افزونه «ویدیو پلاس»

افزونه_ویدیو_پلاس.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45