ابزار سایت

افزونه_ویرایش_گر_پیشرفته_متن

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_ویرایش_گر_پیشرفته_متن [2016/11/22 11:34]
admin
افزونه_ویرایش_گر_پیشرفته_متن [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 81: خط 81:
 </​code>​ </​code>​
  
- ​توسعه دهنده‌گان جهت افزودن یک ابزار به افزونه کافیست ابتدا نام آن ابزار را از قسمت config.removeButtons برداشته و در متغیر config.toolbarGroups -به همان روش که سایر ابزارهای موجود در این متغیر تعریف شده اند - بیافزایند.+ ​توسعه دهنده‌گان جهت افزودن یک ابزار به افزونه کافیست ابتدا نام آن ابزار را از قسمت config.removeButtons برداشته و در متغیر config.toolbarGroups - به همان روش که سایر ابزارهای موجود در این متغیر تعریف شده اند - بیافزایند.
افزونه_ویرایش_گر_پیشرفته_متن.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45