ابزار سایت

افزونه_پشتیبانی_از_داده_های_حذف_شده_یا_به_روزرسانی_شده

فصل 60- افزونه پشتیبانی از داده‌های حذف‌شده یا به‌روزرسانی شده

60-1- مقدمه

وظیفه این افزونه ایجاد قابلیت نمایش اطلاعات حذف‌ شده یا ویرایش‌شده در جداول پایگاه داده است. همچنین به مدیران این امکان را می‌دهد که تمامی تغییرات اعم از حذف و ویرایش را به تفکیک جداول در پایگاه داده مشاهده کنند.

60-2- شرح افزونه

برای استفاده از این افزونه‌، مطابق شکل 1 در بخش «تنظیمات افزونه‌ها» با انتخاب دکمه تنظیمات امکانات این افزونه قابل دسترسی هستند.

شکل 1: دکمه تنظیمات افزونه پشتیبانی از داده‌های حذف‌شده یا به‌روزرسانی شده

صفحه تنظیمات مطابق شکل 2 قابل‌ مشاهده خواهد بود.

شکل 2: صفحه تنظیمات افزونه پشتیبانی از داده‌های حذف‌شده یا به‌روزرسانی شده

در صفحه تنظیمات دو بخش اصلی وجود دارد:

  • تنظیمات داده‌های پشتیبانی شده: در این بخش امکان انتخاب مدت‌زمان نگهداری داده‌های پشتیبان برحسب ماه از میان گزینه‌ها فراهم‌شده و با انتخاب دکمه ثبت، تنظیمات مدت‌زمان نگهداری اعمال می‌شود. برای مثال، درصورتی‌که 6 ماه انتخاب شده باشد، داده‌های پشتیبان قدیمی‌تر از 6 ماه حذف‌شده و قابل‌دسترسی نیستند.
  • نمایش داده‌های پشتیبانی شده: در این قسمت مدیران می‌توانند داده‌های حذف‌شده یا ویرایش‌شده را مشاهده کنند. این داده‌ها برحسب جداول پایگاه داده دسته‌بندی می‌شوند. مطابق شکل 3، لازم است پس از انتخاب جدول موردنظر از فهرست و تعیین تعداد داده‌های دلخواه جهت نمایش، دکمه نمایش داده‌ها انتخاب شود.

شکل 3: انتخاب جدول برای نمایش داده‌های حذف یا ویرایش‌شده

همانطور که درشکل 4 مشخص است، بعد از انتخاب دکمه نمایش داده‌‌ها، جدولی از آخرین داده‌های حذف‌شده یا ویرایش‌شده، به نمایش درمی‌آید. داده‌ها به ترتیب زمان ویرایش یا حذف، در جدول مرتب شده‌اند؛ بدین ترتیب که آخرین داده در بالاترین مکان جدول قرار می‌گیرد. تنها داده‌هایی در جدول قرار می‌گیرند که حذف شده یا ویرایش شده باشند، بنابراین داده‌های فعلی که آخرین وضعیت هستند، در این جدول قرار نمی‌گیرند. پس از مشاهده‌ی اطلاعات موردنظر، با انتخاب دکمه بازگشت به تنظیمات می‌توان به صفحه اصلی تنظیمات افزونه بازگشت.

شکل 4: نمایش آخرین داده‌های حذف‌شده یا ویرایش‌شده در یک جدول

افزونه_پشتیبانی_از_داده_های_حذف_شده_یا_به_روزرسانی_شده.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45