ابزار سایت

افزونه_پیامک

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_پیامک [2018/05/13 08:34]
admin [59-3- قابلیت‌های مدیریتی]
افزونه_پیامک [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 46: خط 46:
 در <imgref 20170821-170008>​ صفحه تنظیمات افزونه مشاهده می‌شود، در این صفحه مدیر می‌تواند «میزان باقیمانده از اعتبار به منظور اطلاع‌رسانی به مدیریت» را مشخص کند، با این کار زمانی که اعتبار حساب مدیر در ارائه‌دهنده سرویس از مقدار مشخص شده کمتر شود، یک اعلان به مدیر ارسال خواهد شد. در <imgref 20170821-170008>​ صفحه تنظیمات افزونه مشاهده می‌شود، در این صفحه مدیر می‌تواند «میزان باقیمانده از اعتبار به منظور اطلاع‌رسانی به مدیریت» را مشخص کند، با این کار زمانی که اعتبار حساب مدیر در ارائه‌دهنده سرویس از مقدار مشخص شده کمتر شود، یک اعلان به مدیر ارسال خواهد شد.
  
-<​imgcaption 20170821-170008|صفحه تنظیمات افزونه پیامک></​imgcaption>​+<​imgcaption 20170821-170008|صفحه تنظیمات افزونه پیامک>​{{:​payamak_setting.png}}</​imgcaption>​
  
  
افزونه_پیامک.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45