ابزار سایت

افزونه_پیام

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
افزونه_پیام [2016/11/22 12:01]
admin
افزونه_پیام [2019/01/15 12:45] (فعلی)
خط 31: خط 31:
   * **خواندن پیام‌های گپ:** در صورت فعال بودن این گزینه، کاربر می‌تواند پیام‌های دریافتی در گپ را مشاهده کند. در غیر این صورت این امکان میسر نیست. ​   * **خواندن پیام‌های گپ:** در صورت فعال بودن این گزینه، کاربر می‌تواند پیام‌های دریافتی در گپ را مشاهده کند. در غیر این صورت این امکان میسر نیست. ​
  
-  * **آغاز گپ زدن:** با فعال بودن این گزینه، کاربران در صفحه تنظیمات حریم خصوصی خود می‌توانند با استفاده از تنظیم ویژگی «نمایش حضور من در وب‌گاه» به سایر کاربران حاضر در شبکه اجازه دهند وضعیت برخط بودن آن‌ها را مشاهده یا با ایشان گپ‌زدن را آغاز کنند. به عنوان مثال با انتخاب گزینه «همه» تمام کاربران قادرند وضعیت برخط بودن کاربر را مشاهده یا گپ‌زدن را با وی آغاز کنند یا با انتخاب ​گزینه «دوستان» تنها کاربرانی که با وی دوست هستند این اجازه را دارند. درصورتی‌که این گزینه غیرفعال باشد مستقل از تنظیم بیان شده در قسمت حریم خصوصی، هیچ کاربری اجازه مشاهده کاربران برخط و آغاز گپ زدن را ندارد.+  * **آغاز گپ زدن:** با فعال بودن این گزینه، کاربران در صفحه تنظیمات حریم خصوصی خود می‌توانند با استفاده از تنظیم ویژگی «نمایش حضور من در وب‌گاه» به سایر کاربران حاضر در شبکه اجازه دهند وضعیت برخط بودن آن‌ها را مشاهده یا با ایشان گپ‌زدن را آغاز کنند. به عنوان مثال با انتخاب گزینه «همه» تمام کاربران قادرند وضعیت برخط بودن کاربر را مشاهده یا گپ‌زدن را با وی آغاز کنند یا گزینه «دوستان» ​بیان کننده این است که تنها کاربرانی که با وی دوست هستند این اجازه را دارند. درصورتی‌که این گزینه غیرفعال باشد مستقل از تنظیم بیان شده در قسمت حریم خصوصی، هیچ کاربری اجازه مشاهده کاربران برخط و آغاز گپ زدن را ندارد.
  
   * **ادامه گپ زدن:** اگر کاربری این گزینه را در نقش خود در سامانه نداشته باشد، در صورت دریافت کردن پیام گپ، نمی‌تواند پیام گپ را پاسخ دهد.   * **ادامه گپ زدن:** اگر کاربری این گزینه را در نقش خود در سامانه نداشته باشد، در صورت دریافت کردن پیام گپ، نمی‌تواند پیام گپ را پاسخ دهد.
افزونه_پیام.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/15 12:45